top of page

“ตลาดยิ่งเจริญ” ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต่อยอดแนวคิด “Zero Waste”

เปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเศษผลไม้เหลือใช้ BIO Cleaner Product


ตลาดยิ่งเจริญ ขับเคลื่อนตามนโยบาย Y Together ย้ำความเป็นตลาดสดที่มีมาตรฐานของไทยสู่ Green Market จัดกิจกรรมรับวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ต่อยอดแนวคิด “Zero Waste” ให้ผู้ค้าและลูกค้านำเศษผักและผลไม้เหลือใช้ผลิตเป็น Organic Product จากขยะอินทรีย์ สู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเศษผลไม้เหลือใช้ด้วยตนเอง “BIO Cleaner Product”

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า เมื่อพฤติกรรมการบริโภค การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มจำนวนประชากร ต่างส่งผลต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะตลาดยิ่งเจริญที่มีคนเข้ามาจับจ่ายซื้อของมากถึงหลักหมื่นต่อวัน มีการผลิตขยะถึง 10,000 – 20,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งแบ่งเป็นขยะอินทรีย์ 70% เช่น พวกเศษผักผลไม้ ขยะทั่วไป 30% ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ซึ่งตลาดยิ่งเจริญเป็นแหล่งผลิตขยะชั้นดี เนื่องจากเมื่อขึ้นชื่อว่าตลาดการรักษาความสะอาดและจัดการขยะถือเป็นความท้าทายอย่าง ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของแนวคิด Zero Waste หรือการทำให้ขยะเหลือศูนย์ ด้วยการเลือกใช้วัตถุที่สามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ได้ใหม่ ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด

ดังนั้นตลาดยิ่งเจริญจึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ให้ผู้ค้า ลูกค้า ได้ร่วมกันนำขยะมาผลิตเป็น Organic Product "ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเศษผลไม้เหลือใช้ด้วยตนเอง" BIO Cleaner Product โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้มาให้ความรู้และแนะนำการผสมผลิตภัณฑ์ฯ นำขยะอินทรีย์ เช่น พวกเศษผักผลไม้ ที่ร้านค้าไม่ต้องการแล้วผลิตเป็น Y Product "ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเศษผลไม้เหลือใช้" ใช้ล้างพื้น ล้างแผงค้าในตลาดหรือนำกลับไปใช้ที่บ้าน เพื่อเรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาว ณฤมล มองว่าการพัฒนาตลาดยังคงขับเคลื่อนตามนโยบาย Y Together สานต่อแบบต่อเนื่อง มีองค์ประกอบ 4 มิติสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์กรรอบด้าน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาตลาดยิ่งเจริญให้เกิดการยอมรับจากทั้งผู้ค้า องค์กรธุรกิจ ชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้เป็นตลาดสดมาตรฐานของประเทศไทย โดยเน้นการพัฒนาตลาดสู่การเป็น Green Market นอกจากนี้ตลาดยิ่งเจริญยังคงมุ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วม และก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมั่นคงไปพร้อมๆ กับกลุ่มของคู่ค้า ลูกค้า พันธมิตร และชุมชน เน้นการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มพันธมิตรในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยที่ผ่านมาจากการดำเนินนโยบาย “Y Together” มีผลตอบรับจากสังคม ผู้ค้า และชุมชนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการค้าต้นแบบ ยกระดับมาตรฐานสากล สุดยอดแหล่งอาหารสุขภาวะสังคม”

ข้อมูลตลาดยิ่งเจริญ

ในปัจจุบันตลาดยิ่งเจริญตั้งอยู่บนที่ดินกว่า 30 ไร่ มีจำนวนร้านค้าประมาณ 1500 ร้าน แบ่งเป็นโซนต่างๆเพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าครบทุกประเภท นอกจากนี้ยังมีโซนต่างๆ เปิดให้บริการอีก เช่น โซนตลาดนัดคนกันเอง ตลาดนัดคลองถม 2 ลานโปรโมชั่น ยิ่งเจริญพลาซ่า ศูนย์อาหารให้บริการ 24 ชั่วโมง และโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ เป็นต้น ตลาดยิ่งเจริญถือเป็นตลาดค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร มีคนเข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดจำนวนประมาณ 20,000 คน ต่อวัน โดยพบว่ามีรถเข้ามาใช้บริการราว 7,000 – 8,000 คัน ในวันปกติ และในเทศกาลสำคัญไม่ต่ำกว่า 10,000 คัน ต่อวัน แบ่งสินค้าออกเป็น 15 กลุ่ม ได้แก่ 1.เนื้อสัตว์ 2.ปลา และของทะเล 3.ผัก 4.สินค้าชำ 5.อาหารแปรรูป 6.อาหารสำเร็จรูป 7.เครื่องดื่ม 8.สินค้าทานเล่น ขนม 9.ผลไม้ 10.ดอกไม้ 11.เครื่องแต่งกาย 12.อุปกรณ์เครื่องใช้ 13.อุปกรณ์ไอที 14.บริการ 15. อื่นๆ

Comentarios


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page