top of page

ตามไปดูกิจกรรมของ#ผู้ว่าชัชชาติ-เพื่อสร้างคนเก่งให้เมือง!!!

โครงการกว่า 200 โครงการ เพื่อตอบโจทย์ 9 วิสัยทัศน์บริหารเมืองของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธิ"ผู้ว่ากทม. ทว่า 3 เรื่องที่เขาให้ความสำคัญอันดับต้นๆเลยคือ


  1. เพื่อสร้างคนเก่งให้กรุงเทพมหานคร การศึกษาจึงเป็นพันธกิจสำคัญ

  2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจให้ชาวกรุง การเปิดเผยข้อมูลและการทำงานโปร่งใสจะเป็นอีกบันใด

  3. เพื่อสร้างความร่มรื่นให้เมือง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และลดCO2ด้วย การปลูกต้นไม้และทำสวนใกล้บ้้านจึงเป็นอีกพันธกิจสำคัญ

แต่วันนี้ ผู้ว่าพามาดูเรื่องการศึกษา


"ผมขอเชิญชวนพวกเรามาร่วมสร้างอนาคตให้เด็ก ๆ ในกรุงเทพ โดยร่วมสมัครเป็นครูอาสา เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ตามโครงการ Saturday School Bangkok ใครถนัดด้านไหนสามารถเลือกวิชา-สมัคร-เลือกวันสัมภาษณ์ได้เลยครับ

Saturday School จับมือกับ กรุงเทพมหานคร ขยายสู่ 85 ห้องเรียนของโรงเรียนสังกัดกทม. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการและทักษะชีวิต ตามความสนใจ ทั้งในเวลา และนอกเวลาเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชน

เรารับครูอาสาจากคนทั่วไป เพื่อมาสอนใน 2 ห้องเรียน ดังนี้ 1. Saturday Classroom ห้องเรียนวันเสาร์ (9.00-12.00 น.) สอนวิชานอกห้องเรียน เปิดรับครูอาสา 100 คน+ 2. After School Classroom (15.30-16.30 น.) สอนวิชาในหลักสูตรหลังเลิกเรียน เปิดรับครูอาสา 180 คน ** สอนระดับชั้น ป.5-6 หรือ ม.1-3 แล้วแต่ห้องเรียนและวิชา . อ่านรายละเอียด เลือกเขต-โรงเรียน-วิชา ได้ที่ https://bit.ly/SSBKK-VT-FBPost . How to apply? สนใจเป็น #ครูอาสา ชวนกรอกใบสมัครผ่านทางแพลตฟอร์ม I Am Unicef วันนี้ - 25 ต.ค. 65 ที่ https://bit.ly/SSBKKxIAmUNICEF

สนใจเป็น #ทีมงานหลัก สนับสนุนเบื้องหลังห้องเรียน กรอกใบสมัครที่ https://bit.ly/SSBKK-CT

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page