top of page

ตามไปดู...การส่งเสริมความร่วมมือด้านมวยไทยในภาคเหนือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯและมหาลัยที่เวียดนามFTPU ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยไทยระดับมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคเหนือของเวียดนาม ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 คน จากมหาวิทยาลัย 20 แห่งในจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้ชนะการแข่งขันทุกคน และกับมหาวิทยาลัยฯ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันได้อย่างดี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นางสาวมรกต เจนมธุกร อัครราชทูต ได้ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน และกล่าวถึงความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและระดับประชาชน ในโอกาสการฉลอง 10 ปีการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสองประเทศ และความพร้อมที่จะร่วมมือด้านมวยไทยกับทุกมหาวิทยาลัย และในพิธีปิดวันที่ 25 มิถุนายน 2566 นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตและภริยา พร้อมด้วยอัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีปิดและมอบเหรียญรางวัลพร้อมของที่ระลึกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณฝ่ายพลศึกษา ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ชมรมมวยไทยของ FPTU และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เข้าร่วมที่ได้ทุ่มเทกับการจัดการแข่งขันดังกล่าว และหวังว่า ในอนาคต จะได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยไทยชาวเวียดนามในการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬามวยไทยเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับ นาย Nguyen Van Yen ในการแข่งขัน IFMA Senior World Championship 2023 ที่ประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปลายปี 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนชมรมมวยไทยของ FPTU ทั้งในด้านการฝึกอบรมครูผู้สอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรของชมรมมวย FMUC และผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยในประเทศไทย ร่วมด้วยความวิริยะอุตสาหะและความคิดริเริ่มของ FPTU ส่งผลให้ชมรมฯ มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาและความร่วมมือ ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมชมรมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกมวยไทยของชมรมมีทั้งการสอนศิลปะการไหว้ครูแบบมวยโบราณและการสอนต่อยมวยในเชิงการต่อสู้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะร่วมมือเพื่อสานสัมพันธ์และความร่วมมือในภาคประชาชนเช่นนี้ต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page