top of page

ตามไปดู ญี่ปุ่นเขาช่วยเหลือธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start up)อย่างไร

บทความเรื่อง ญี่ปุ่นขยายเวลาช่วยเหลือผู้เริ่มทำธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start up) เพิ่มเป็น 3 ปี

โดย ... ริสะ อินุอิ Office of Industrial Affairs, Royal Thai Embassy Tokyo มีสาระประโยชน์จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ เพื่อเป็นกรณีศึกษากับการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพของไทย"กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (MHLW) ของประเทศญี่ปุ่นประกาศนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ที่ลาออกจากบริษัทมาเริ่มต้นทำธุรกิจ Start up กรณีที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพิ่มเป็น 3 ปี นอกจากนี้ MHLW กำลังทบทวนระบบการจ้างงานตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมวิธีทำงานที่หลากหลาย และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเริ่มทำธุรกิจ Start up ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ


ก่อนหน้านี้ กฎหมายประกันการจ้างงานของญี่ปุ่นกำหนดระยะเวลารับเงินช่วยเหลือการว่างงานเพียงแค่ 1 ปีหลังจากวันที่ลาออกจากบริษัท MHLW จึงได้ปรับปรุงกฏหมายนี้โดยขยายสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานให้กับผู้ที่ลาออกจากงานประจำมาเริ่มทำธุรกิจ Start up ประมาณ 8,300 เยนต่อวัน เพิ่มเป็นระยะเวลานานถึง 3 ปี เพื่อสร้างความรู้สึกมั่นคงในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้ที่ต้องการหันมาเริ่มทำธุรกิจของตัวเอง แม้ว่ากิจการจะไม่ประสบความสำเร็จจนถึงขั้นต้องปิดกิจการก็ตาม นอกจากนี้ รัฐบาลยังจะทบทวนกฏหมายให้ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและผู้ประกอบอาชีพรับจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) สามารถเข้าร่วมประกันสังคมได้แบบสมัครใจ ดังเช่นในต่างประเทศ เช่น เยอรมนีและสวีเดน เป็นต้น เพื่อดึงดูดให้คนญี่ปุ่นหันมาเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวและกระตุ้นให้เกิด Start up จำนวนมากขึ้น


ในปี 2020 ญี่ปุ่นมีผู้ประกอบการธุรกิจ Start up มากกว่า 300 ราย โดยมียอดเงินลงทุนกว่า 1 แสนล้านเยน ซึ่งกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีการลงทุนสูงสุด คือ กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ตามมาด้วยกลุ่มธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันผ่านทางอินเทอร์เน็ต (SaaS: Software as a service) หรือการให้บริการผ่านระบบ Cloud และกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Healthcare) ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามออกมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตกลายเป็นธุรกิจ Unicorn (ยูนิคอร์น) ซึ่งก็คือธุรกิจสตาร์ทอัพที่เติบโตจนมีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยตั้งเป้าหมายจะผลักดันให้มีธุรกิจยูนิคอร์นในประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อย 20 บริษัท ภายในปี 2023


ที่มา..ญี่ปุ่นขยายเวลาช่วยเหลือผู้เริ่มทำธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start up) เพิ่มเป็น 3 ปี

โดย ... ริสะ อินุอิ Office of Industrial Affairs, Royal Thai Embassy Tokyo

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page