top of page

ติดตามความคืบหน้า รับฟังโครงการพัฒนาท่าเรือเพ เตรียมเชื่อมต่อสู่แหล่งท่องเที่ยว


เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี และคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือเพ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองดำเนินการเพื่อปรับปรุงท่าเรือเพให้มีขีดความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมทางทะเลที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ อบจ.ระยอง มีแผนการพัฒนาท่าเรือเพทั้งในพื้นที่ส่วนท่าเรือ ซึ่งจะมีการรื้อถอนโครงสร้างท่าเรือเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม และสร้างท่าเรือแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกปลอดภัย รวมทั้งมีแผนการพัฒนาในส่วนอาคารพาณิชย์ส่วนเชื่อมต่อกับท่าเรือให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง ที่จะสร้างรายได้ยั่งยืนให้ชุมชน พร้อมกันนี้ คณะฯ ได้มีโอกาสพบปะ และรับฟังข้อคิดเห็นจากชาวบ้าน เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการให้เป็นรูปธรรม ต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page