top of page

ติดตามรมว.คลัง แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page