top of page

ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดโครงการ True Next Gen เฟ้นหาผู้นำแห่งอนาคต พิชิต Telecom-Tech Company

มุ่งนำ Tech Talent และ Business Talent ทรานสฟอร์มองค์กร นำเทคโนโลยีออโตเมชัน ระบบคลาวด์ และ AI เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ

(26 ตุลาคม 2566) ทรู คอร์ปอเรชั่น เผยความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลพลิกโฉม ด้านการจ้างงานสุดขั้วจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป รวมถึงปัจจัยจากปัญญาประดิษฐ์-ออโตเมชัน จัดโครงการ True Next Gen เฟ้นหาผู้นำแห่งอนาคต เตรียมพร้อมบุคลากร สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โชว์ไฮไลท์ การจัดบูทแคมป์ให้ผู้สมัครได้เรียนรู้ และเข้าใจภูมิทัศน์ของธุรกิจในปัจจุบัน ก่อนเข้าร่วมโครงการ และการมอบคุณค่าจากการเรียนรู้ในการทำงาน เช่น กระบวนการ “Reverse Mentoring” เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่าง Mentor หัวหน้าทีม กับ Mentee พนักงานในทีม วงจรการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการสร้างคอมมูนิตี้ในกลุ่ม กับ 2 แทรคโปรแกรม เทคโนโลยีและธุรกิจ หวังเปลี่ยนผ่านองค์กรอย่างยั่งยืน ตอบรับอนาคตแห่งการทำงาน ร่วมสร้าง Telecom-Tech Company ระดับภูมิภาคไปด้วยกัน


นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีออโตเมชัน-ปัญญาประดิษฐ์ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร คุณค่าทางสังคม ความคาดหวังในการทำงานของแต่ละบุคคล ทำให้ภูมิทัศน์ด้านทรัพยากรบุคคลและการจ้างงาน เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนี่ถือเป็นความท้าทายขององค์กรในการเตรียมความพร้อมด้านบุคคลให้สอดรับอนาคตด้านแรงงาน จากเป้าหมายของทรูในการเป็น Telecom-Tech Company “ทุนมนุษย์ (Human Capital)” ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทรูพิชิตเป้าหมายได้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์เชิงทรัพยากรบุคคลไว้ โดยมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในประสบการณ์ของพนักงานและการพัฒนาความสามารถที่ก้าวกระโดด ด้วยยุทธวิธีการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเติบโตให้องค์กรในระยะยาว

ด้วยเป้าหมายในการเป็น Telecom-Tech Company ที่เรามุ่งไปสู่ Automation และ AI ด้วยการนำเทคโนโลยีออโตเมชัน ระบบคลาวด์ และ AI เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบยิ่งขึ้น และสร้างบุคลากรที่พร้อมจะมาร่วมกันสร้างบริษัท Telecom-Tech ชั้นนำแห่งภูมิภาค ซึ่งนี่ถือเป็นโจทย์ความท้าทายครั้งสำคัญของทรู” นางสาวศรินทร์รา กล่าว

ด้วยเหตุนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น จึงได้ริเริ่มโปรแกรม True Next Gen ที่มาพร้อมโปรแกรมการพัฒนาอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 18 เดือน เพื่อเฟ้นหาผู้นำแห่งอนาคต ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่น้องๆ ผู้เพิ่งจบการศึกษาหรือผู้เริ่มทำงาน (First Jobber) ได้มีโอกาสเติมเต็มศักยภาพ ได้รับประสบการณ์ทางธุรกิจที่ประเมินค่ามิได้ในสาขาการทำงานที่แตกต่างกันออกไป เพิ่มพูนทักษะความเป็นเจ้าของธุรกิจและความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในสนามการทำงานจริง เติบโตในสายอาชีพอย่างก้าวกระโดด เรียนรู้การทำงาน-และได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิด จากผู้บริหารระดับสูง พร้อมร่วมเปลี่ยนผ่านทรูไปสู่ Telecom Tech Company ชั้นนำแห่งภูมิภาค

“True Next Gen ในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมองค์กร แบบ 4C ได้แก่ Compassion, Co-creation, Credibility, และCourage ไม่เพียงพนักงานทุกระดับชั้นจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร แต่ยังรวมถึงน้องๆ บุคลากรรุ่นใหม่อย่าง True Next Gen ที่จะร่วมกำหนดองค์กรแห่งอนาคต” นางสาวศรินทร์รา กล่าว

โดยครั้งนี้ True Next Gen ได้รับการออกแบบ เพื่อยกระดับเส้นทางอาชีพผ่านประสบการณ์ตรงและการมอบหมายงานจริง เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น “ผู้นำแห่งอนาคต” ของทรู คอร์ปอเรชั่น แบ่งออกเป็น 2 แทรค ตามคุณสมบัติที่ต้องการ ได้แก่ 1. Tech Talent และ 2. Business Talent โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ผู้สมัครด้าน Tech Talent จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล พร้อมด้วย แนวคิดแบบผู้ประกอบการ มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี (เช่น ปัญญาประดิษฐ์ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และวิศวกรรม เป็นต้น) พร้อมแนบแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี/ดิจิทัล

  1. ผู้สมัครด้าน Business Talent จะต้องผู้ที่มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความมุ่งมั่นอันแรงกล้า ตลอดจนแนวคิดแบบผู้ประกอบการ เพิ่งจบการศึกษาหรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว 3 ปี ที่สำคัญจะต้องพร้อมโยกย้าย ไปทำงานในส่วนภูมิภาคได้

ทั้งนี้ คุณสมบัติและดีเอ็นเอของ True Next Gen จะต้องมีความเป็นผู้นำและพร้อมผลักดันวิสัยทัศน์บริษัทในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Telecom-Tech ของไทย โดยเบื้องต้น ผู้สมัครจะต้องมีอายุต่ำกว่า 28 ปีบริบูรณ์ หรือเทียบเท่า สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page