top of page

"ทำงานเชิงรุก Proactive"นายกฯ มอบนโยบาย "ทีมประเทศไทย" ในสหรัฐฯ


นายกฯ มอบนโยบาย "ทีมประเทศไทย" ในสหรัฐฯ ยืนยันภารกิจหลัก เปิดประเทศ สนับสนุนธุรกิจ เศรษฐกิจ และการใช้สันติวิธี เพื่อความมั่นคงทางการเมือง.

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 66 เวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.กค. ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่ทีมประเทศไทยในสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรม St. Regis นิวยอร์ก สรุปสาระ ได้ดังนี้ . • การทำงานของรัฐบาลนี้ ต้องการเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าได้ด้วยการปฎิบัติตามหลักนิติธรรม

• ต้องการเปิดประเทศ สนับสนุนการทำธุรกิจ รักษาจิตใจของคนในทุกภาคส่วน ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่างกัน พร้อมเยียวยาจิตใจให้อยู่ร่วมกันภายใต้กรอบ ของกฎหมายได้อย่างสันติ

• ปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ซึ่งได้ออกเป็นมาตรการภายหลังการประชุมครม. คือ การลดราคาน้ำมัน - ค่าไฟฟ้า

• การเจรจา "จัดทำ FTA" เป็นสิ่งสำคัญ ขอให้ทีม "ทำงานเชิงรุก Proactive" ทั้ง ทวิภาคี และพหุภาคี พร้อมสรุปการทำงานเพื่อยกระดับ GDP

• มุ่งนำ Soft power ของไทยไปเผยแพร่ในนานาประเทศ

• รัฐบาลมีนโยบายในการ "จับคู่ธุรกิจ" ระหว่างเกษตรกรก้าวหน้าจะมาคู่กับเกษตรกรรายย่อย


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page