top of page

#ท่องเที่ยวยั่งยืน! อพท. เปิดรับสมัคร  “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน”เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลกว่า 130,000 บาท


องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีไอเดีย สุดเจ๋ง ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “Sustainable Tourism Innovative 2024” ตอบโจทย์และยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2567นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวถึง การจัดกิจกรรมแข่งขันนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “Sustainable Tourism Innovative 2024” ในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้ เพื่อต้องการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ที่มีไอเดีย มีใจรักพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการช่วยยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความสุขให้กับชุมชุนและท้องถิ่นไปด้วยกัน โดยในปีนี้ชวนมาร่วมกิจกรรมการประกวด ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “Forward Voyage” นวัตกรรมเพื่อการยกระดับการท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 

“ หัวใจสำคัญของการดำเนินงานของ อพท. คือการบริหารและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของพื้นที่ คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม รักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแบบดั้งเดิมคงไว้ไม่ให้สูญหาย สามารถสร้างรายได้ และการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนได้อย่างมั่นคง เพื่อส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี กล่าว

 

สำหรับนวัตกรรมของการประกวดครั้งนี้ ต้องตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยครอบคลุมมิติทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ (ด้วยโมเดล BCG Tourism) 2) ด้านสังคมนวัตกรรม (Creative Tourism) และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) โดยรูปแบบของนวัตกรรมการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1. รูปแบบนวัตกรรมที่จับต้องได้ ใช้งานได้จริง เช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น และ ประเภทที่ 2. รูปแบบนวัตกรรมความคิด เช่น การบริการ ความคิดใหม่

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่  

  • เปิดรับสมัคร 2 กลุ่มทั้งนักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

  • รับสมัครเป็นทีม สมาชิกในทีมต้องมีจำนวน 1-4 คน 

  • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า (ณ วันที่รับสมัคร)

  • สถาบันการศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวนทีม

  • ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานประดิษฐ์จากนวัตกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน หากมีผลงานเข้ารอบมากกว่า 1 ผลงาน สงวนสิทธิ์ให้เลือกส่งผลงานได้เพียง  1 ผลงานเท่านั้น

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวสมาชิกของทีมระหว่างการแข่งขัน ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจาก อพท. เท่านั้น 

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page