top of page

นายกรัฐมนตรีและภริยา เปิดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล”


นายกรัฐมนตรีและภริยา เปิดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ส่งเสริม “ผ้าไทย” เป็นหนึ่งพลังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระดับสากลนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) เวลา 14.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และภริยา นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

นายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ชมการแสดงจินตลีลาพัสตราภรณ์ ต่อด้วยการแสดงแบบผ้าไทยลายอัตลักษณ์จาก 4 นักออกแบบชั้นนำ ได้แก่ 1) พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ ผ้าภาคเหนือ 2) ศิริชัย ทหรานนท์ ผ้าภาคกลาง 3) อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ ผ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 4) หิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล ผ้าภาคใต้

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” ว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะในด้านงานศิลปะของแผ่นดินไทย ตลอดจนศิลปะผ้าไทยที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าจากบรรพบุรุษที่สั่งสมถักทอร้อยเรียงกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน จนวันนี้ผ้าไทยเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในระดับสากล ทั้งในเรื่องของความปราณีต ความสวยงาม และคุณภาพที่โดดเด่น ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระราชหฤทัยอันตั้งมั่น ทรงอุปถัมภ์ อนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยในทุกมิติ พระราชทานแนวทางการทอผ้าให้มีมาตรฐาน สวยงาม และโปรดใช้ผ้าไทยในโอกาสต่าง ๆ เสมอมา ทรงชุบชีวิตสิ่งทอที่กำลังจะสูญหายให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ทำให้การสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยคงความงดงามอยู่คู่ยุคสมัย เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกฝ้ายเลี้ยงไหม ชาวบ้านทอผ้า รวมถึงผู้ประกอบการทุกคน นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยทั้งปวง และเป็นความสง่างามของชาติไทยในสายตาของชาวโลก นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันผ้าไทยแห่งชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ “ผ้าไทย” ให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดมา พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานเพื่อส่งเสริมให้ผ้าไทยเป็นอีกหนึ่งพลังของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ที่จะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระดับสากล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีและภริยาเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงานด้วยความสนใจ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “อัคราภิรักษศิลปิน” นิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการ “ลายศิลป์แห่งเส้นไหม : มรดกไทยสู่สากล” (The Art of Thai Silk: Thai Heritage from the Kingdom to the World) นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) การจัดแสดงผ้าไทยร่วมสมัย รวมไปถึงการสาธิตการทอผ้า การออกร้านจำหน่ายผ้าไทย ผลิตภัณฑ์มูลนิธิศิลปาชีพ และผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าจากชุมชน ผู้ประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น โดยนายกรัฐมนตรีได้เพนท์ผ้าบาติกในขั้นตอนการลงสีงานผ้าบาติกของจังหวัดปัตตานีด้วย สำหรับงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page