top of page

"นายกรัฐมนตรี ต้องมาจากสส."เพื่อไทยเรียกร้องทุกพรรคสส.-สวร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญม. 272บทเฉพาะกาลและม.159

การเมือง

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นำโดย ชูศักดิ์ ศิรินิล (Chousak Sirinil) รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย จาตุรนต์ ฉายแสง (Chaturon Chaisang) กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย และ ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565


โดย ชูศักดิ์ ศิรินิล กล่าวว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพี่น้องคนไทยทุกคน ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเท่านั้น การมีรัฐธรรมนูญที่ดี ประเทศชาติ สังคม จึงจะเจริญก้าวหน้าได้

.

.พรรคเพื่อไทยจึงออกแถลงการณ์ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญ คือ การเชิญชวนพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในบทเฉพาะกาล และแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ให้นายกรัฐมนตรีมีที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

.

ชัยเกษม นิติสิริ กล่าวว่าวันนี้ต้องย้ำเตือนพี่น้องประชาชนว่า รัฐธรรมนูญที่ดี เป็นประชาธิปไตย ต้องมาจากพี่น้องประชาชนเท่านั้น จึงมีขอเรียกร้องดังนี้

.

1.ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งมีที่มาจากประชาชน 2.รัฐธรรมนูญต้องมีหลักสำคัญอย่างน้อย 2 ประการ คือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎร และ ผู้ก่อการปฏิวัติรัฐประหารคือ กบฎ คนเป็นกบฎต้องรับโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และที่สำคัญเร่งด่วนที่สุด คือ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้การเลือกนายกรัฐมนตรีทำในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น โดยไม่ให้วุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง

.

จาตุรนต์ ฉายแสง กล่าวว่า 90 ปีที่ประเทศเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่เรากลับมีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเกิดรัฐประหารในปี 2549 และ 2557 ที่ส่งผลให้รัฐธรรมนูญฉบับถัดมาไม่เป็นประชาธิปไตย แต่อำนาจอยู่ในมือคณะรัฐประหาร องค์กรต่างๆ ไม่ยืดโยงกับประชาชน ไม่ตอบสนองความต้องการของพี่น้อง การบริหารประเทศขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศไม่สามารถปรับตัวต่อสภาพผันผวนของโลกส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำฟื้นตัวช้า ประชาชนเผชิญภาวะค่าครองชีพสูงแต่รายได้ต่ำ ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยกับปัญหาเศรษฐกิจในระบอบประชาธิปไตยจึงเชื่อมโยงอย่างแยกกันไม่ออกต้องได้รับการแก้ไข และการแก้ไขก็คือต้องเปลี่ยนรัฐบาล เพื่อให้มีโอกาสจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติ ซึ่งมีที่มาจากประชาชน

.

ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ ปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ทุกคนปฏิเสธและนำมาซึ่งปัญหามากมาย พรรคเพื่อไทย จึงหวังเห็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นประชาธิปไตย จัดทำขึ้นเพื่อประชาชน มีเจตนารมณ์เพื่อคนไทยได้อยู่ดีกินดี จึงหวังโอกาสที่จะได้เห็นการริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นจริง

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page