top of page

นายกฯ สนับสนุนการจัดตั้ง Apple Developer Academies แห่งแรกของประเทศไทย ที่ จ.เชียงใหม่ ชี้ รัฐบาลต้องตอบสนองคนรุ่นใหม่ แนะให้ มช. เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับการขับเคลื่อน(7 มิ.ย. 67) เวลา 14.50 น. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมหารือการขยายความร่วมมือของศูนย์สตาร์ทอัพร่วมกับบริษัท Apple ซึ่งรัฐบาลและนายกฯ ให้ความสำคัญที่จะผลักดันและส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup ด้วยองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้ที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ Startup ในกลุ่ม HealthTech Medical Device และ Digital Platform เข้ารวมด้วย 


นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกฯ ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ในการที่จะจัดตั้ง Apple Developer Academies ในประเทศไทยแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายที่นายกฯ ได้เคยให้กับชาวเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้เมื่อปลายปี 2566 ที่นายกฯ ได้มาพบ Startup คนรุ่นใหม่ 


สำหรับพื้นที่จัดตั้งที่วางแผนคาดว่าจะอยู่ที่อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในเชิงพื้นที่ โดยเป็นเมืองที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะเหล่า Digital nomads รวมมากกว่า 5,000 คน มาใช้ชีวิตและทำธุรกิจอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงนับว่าเป็นตัวเลือกเมืองที่เหมาะสมที่จะตั้ง Apple Developer Academies เพื่อเป็น Digital Startup Hub ใน Southeast Asia 


นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้รับฟังการดำเนินงานจาก Startup ในกลุ่ม HealthTech Medical Device และ Digital Platform ได้แก่ บริษัท สมาร์ทเมด กรุ๊ป 2019 จำกัด บริษัท โมเดิร์นพลาส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เอ็นไวรอน อินไซท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการบ่มเพาะในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ทั้งนี้ หากเกิดการจัดตั้ง Apple Developer Academies ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพื้นที่ภาคเหนือและประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทักษะแห่งอนาคตด้านดิจิตอล นำไปสู่การจ้างงานราคาสูงในพื้นที่ อีกทั้งจะเกิดการสร้าง Startup และระบบนิเวศนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งภาคเหนือเชื่อมสู่เครือข่ายระดับโลก

ภายหลังนายกฯ รับฟังถึงการที่จะจัดตั้ง Apple Developer Academies และศักยภาพของ Startup ที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอแล้ว นายกฯ กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบสนองคนรุ่นใหม่ โดยรู้ซึ้งถึงศักยภาพของ Startup ไทย ซึ่งการเดินทางไปต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับทิม คุก ผู้บริหารของบริษัทแอปเปิล มีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากพบว่ามี Developer ในประเทศไทยถึง 3 แสนราย จึงอยากมาหาคำตอบในไทย ทั้งนี้ นายกฯ เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ พร้อมแนะให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมความพร้อมทุกด้าน รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่อง Pain Point ต่าง ๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเรื่องนี้เมื่อบริษัท Apple มาดูสถานที่เพื่อสร้าง Inspire ให้เขาเห็น โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน


“นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ Startup ที่มานำเสนอผลงานว่า ควรนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ตรงประเด็นชัดเจน ให้เห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ว่ามีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งอย่างไร รวมทั้งประสิทธิภาพและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพและดีอย่างไร และต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่ากับเงินที่ผู้ต้องการมาลงทุนในผลิตภัณฑ์ด้วย ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ที่จะมาลงทุน” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว 

Kommentare


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page