top of page

นายกฯ เปิด - ทดลองใช้สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ณ ทำเนียบรัฐบาล ขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้ ก่อนการประชุม ครม. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. เป็นประธานในพิธีเปิดและทดลองใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT

.

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT จำนวน 1 สถานี ณ ทำเนียบรัฐบาล.

นายกฯ ย้ำว่าการเปิดและทดลองใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล

.

ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน มุ่งลดภาวะโลกร้อนตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับนโยบายของทั่วโลกในขณะนี้

.

สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ณ บริเวณลานจอดรถอาคารตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล เป็นสถานีลำดับที่ 69 ของประเทศไทย และเป็นสถานีลำดับที่ 3 ของหน่วยงานราชการ

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page