top of page

#นี้เป็นสงครามสั่งสอน!!! #ชูวิทย์ อวยพรปีใหม่คนไทยและตำรวจน้ำดีที่ส่งข้อมูลให้-กระทุ้ง"ลุง"แก้ด่วน!!


#นี้เป็นสงครามสั่งสอน!!!#ชูวิทย์กมลวิศิษฎ์ อวยพรปีใหม่คนไทยและตำรวจน้ำดีที่ส่งข้อมูลให้-กระทุ้งนายกลงมาแก้ปัญหาด่วน!#ตู้ห่าว#ทุนจีนสีเทา

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน

. เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566

. ผมขอส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคน

. ปีพุทธศักราช 2565 ที่ผ่านมา ผมถือเป็น

. “ปีแห่งความพ่ายแพ้ของสังคมไทย”

. ที่ไม่สามารถก้าวข้าม “วิกฤตซ้อนวิกฤต”

. เราได้เห็นความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างใหญ่หลวง

. เราพึ่งความยุติธรรมจากองค์กรตำรวจไม่ได้

. หน่วยงานแต่ละหน่วย ล้วนมีผลประโยชน์ หรือไม่ก็กลัวในการเปิดเผยความจริง

. ความพ่ายแพ้ที่ชัดเจนที่สุด คือ การปราบคอรัปชั่น อันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล

. เราได้เห็นการเรียกรับผลประโยขน์ ของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง

. ความอ่อนแอ พ่ายแพ้ของระบบรัฐ ต่อมาเฟียจีน

. ที่แสดงอิทธิพลเหนืออำนาจกฎหมายของบ้านเมือง

. สะท้อนถึงความเพิกเฉยของผู้นำประเทศ ทั้งที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง

. เราได้เห็นการเปิดประตูบ้านของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ให้ทุนจีนสีเทาเข้ามาย่ำยีแผ่นดินไทย

. การแสดงถึงอิทธิพลของเหล่ามาเฟีย ด้วยความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่า ตำรวจ ไปจนถึง ปปง.

. ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ของท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้คนไทยได้รู้ซึ้งถึงการบริหารงานของท่าน

. นับว่าเป็นสิ่งชี้วัดถึงการเลือกตั้ง ที่ประชาชนต้องลงคะแนนให้

. หากท่านประสงค์ที่จะคงอยู่ในอำนาจต่อไป ย่อมเป็นสิ่งที่ท่านต้องแสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหา

. ไม่ใช่ลอยตัวเหนือปัญหา และไม่ยินดียินร้ายต่อความเหิมเกริมของทุนจีนสีเทา ที่แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทย

. การดำรงอยู่ของท่าน ย่อมส่งผลถึงความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขของพี่น้องชาวไทยทั้งมวล

. ผมเชื่อมั่นว่า หากท่านไม่จัดการปัญหาทุนจีนสีเทา

. ประเทศไทยจะกลายเป็นเครื่องจักรที่ชำรุด ไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

. แต่กลับจะพลิกให้ประเทศไทยเป็นจุดล่อแหลมของยาเสพติด ที่รุกคืบเข้ามาทุกขณะ

. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพนันออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ และอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆ จากทุนจีนสีเทาดังกล่าว

. ซึ่งผลมาจากความไม่ชัดเจนในระดับนโยบาย

. สะท้อนให้เห็นความไม่จริงใจของรัฐบาล

. และสร้างความสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นหวั่นไหว ของสังคมไทย

. หากเราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้ โดยการแสดงออกของรัฐบาล ส่งสัญญาณถึงความจริงใจให้ตำรวจ และข้าราชการประจำ ได้ปฎิบัติตามกฎหมายด้วยความรวดเร็ว ไม่ชักช้า

. ในโอกาสนี้ ผมขอถือโอกาสขอบคุณคนไทย และตำรวจน้ำดี

. ที่ร่วมแรงร่วมใจในการส่งข้อมูลให้ผม ในเรื่องจีนเทา หรือ ตู้ห่าว

. ทำให้ผมได้เปิดเผยความจริงที่น่าสะพรึงกลัว น่าหดหู่ และยังติดขัดไปด้วยอุปสรรคต่างๆ จากเจ้าหนัาที่รัฐเองโดยทั้งสิ้น

. หากผมได้รับความร่วมมือ จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหลายตกอยู่กับสังคมไทย ในการได้ป้องกัน และอยู่อย่างเป็นสุข

. เนื่องในวาระปีใหม่ 2566

. ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ โปรดดลบันดาลพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านประสบแต่ชัยชนะ ในการต่อสู้กับทุนจีนเทา

. ผมสัญญากับท่านว่า นี่เป็นสงครามสั่งสอนให้รู้ว่า เราเป็นสังคมที่แข็งแกร่ง

. มีภูมิคุ้มกันจากประชาชนเอง โดยไม่ได้ความช่วยเหลือใดๆ จากเจ้าหน้าที่รัฐ และตำรวจ

. เราต้องพึ่ง และยืนอยู่ด้วยตัวเองอย่างโดดเดี่ยว

. แม้กระนั้น เราก็ยังไม่ยอมแพ้

. เป็นคำสัญญาจากผม ที่เกิดขึ้นจากประชาชนที่รักความยุติธรรม เป็นเสรีชนผู้ยึดมั่นในประชาธิปไตย

. ท้ายสุดนี้ ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าใจบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ

. หากท่านได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะสุดท้ายของวาระดำรงตำแหน่งของท่าน

. ประชาชนอย่างผมยินดีที่จะให้โอกาสท่านอีกครั้ง

. หากไม่ ผมในฐานะตัวแทนของประชาชนคนไทย ที่ไม่ได้มีอำนาจ ไม่มีตำแหน่ง

. จะใช้สิทธิของความอยุติธรรม ด้วยการต่อต้านท่านในวาระการเลือกตั้งครั้งถัดไปในระยะเวลาอันใกล้นี้


โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นายชูวิทย์ยังโพสต์ด้วยว่า


"แก๊งมังกรจีน กับโพสต์สุดท้ายของปี

. ในขณะที่คนไทยมีความสุข ร่ำลาปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

. ผมขออวยพรให้คนไทย มีสุขสวัสดี ตามแต่อัตภาพของแต่ละคน และครอบครัว

. ไม่ว่าท่านจะนั่งเสื่อ นั่งโซฟา อยู่กระต๊อบข้างทุ่งนา หรืออยู่บนคอนโดหรูแพงระยิบ

. ท่านคือคนไทยที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ที่ยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนไปข้างหน้าอย่างไม่ท้อถอย

. ชีวิตผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งในสังคม ที่เหมือนเส้นด้ายที่ถูกดึงออกจากแกน

. วันหนึ่งก็ย่อมหมดไปตามสังขาร

. แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้น

. ผมขอแฉปิดท้ายปีกับสงคราม “แก๊งมังกรมาเฟียจีน”

. “ตู้ห่าว” เป็นเพียงหัวหน้าแก๊งจีนที่อพยพมาแสวงหาโชคลาภในเมืองไทย

. ในเวลาไม่ช้า ลูกสมุนก็จะมาทดแทนหัวหน้าที่ติดคุก เป็นวัฏจักรปกติของบรรดาแก๊งอาชญากร

. บ่อนการพนัน ยาเสพติด ค้ามนุษย์ ขู่กรรโชก การพนันออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ จะเติบใหญ่ด้วยความเหิมเกริม สร้างอิทธิพลมาทดแทนแก๊งอาชญากรไทย

. โหดกว่า กักขฬะกว่า หยาบช้ากว่า

. เพียงแต่รอเวลาให้คลื่นลมสงบ

. หากตำรวจไทย 200,000 กว่านาย ไม่พัฒนาให้ทันแก๊งอาชญากรจีน

. ผบ.ตร. ที่เป็น “ผู้นำหน่วยสูงสุด” ขององค์กรตำรวจ ต้องตัดสินใจว่า

. จะเลือกเดิมพันระหว่าง ชีวิตคนไทย หรือตำรวจนิ้วร้ายเพียงไม่กี่นาย

. หากท่านเลือกชีวิตของคนไทย ท่านต้องกล้าตัดสินใจ ไม่มีทางเลือกอื่นใด

. ส่วนท่านนายกรัฐมนตรี ที่เป็น “ผู้นำสูงสุดของประเทศ” ต้องกล้าตัดสินใจว่าท่านจะเลือกอยู่นิ่งเฉยกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทย

. กับความท้าทายของการกลับมาในทางการเมืองช่วงวาระสุดท้าย

. ท่านหนึ่งเป็น “ข้าราชการประจำ” ส่วนอีกท่านเป็น “ข้าราชการการเมือง”

. ท่านทั้งสองมีเวลาแสดงบทบาทได้อยู่ไม่นาน เมื่อถึงเวลาท่านก็ต้องไปตามวิถีทาง

. แต่สิ่งที่ท่านทำไว้ จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์สังคมไทยยุคปัจจุบัน ว่าก่อนที่ท่านจะไป ได้ทำอะไรไว้ให้กับสังคมไทยนี้บ้าง

. ถึงเวลาที่ท่านต้องตัดสินใจ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป


ภาพข้างต้นสะท้อน ถึงความล้มเหลวของตำรวจนครบาล...ที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงยังไม่ทำอะไรเลย???เพื่อแก้ปัญหา#ทุนจีนสีเทา

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page