top of page

บทบาทใหม่บุรุษไปรษณีย์ไทย!คือนักสำรวจทรัพย์NPA หรือทรัพย์รอการขายของบบส.

โดย SAM ลงนามสัญญาว่าจ้างไปรษณีย์ไทย สำรวจทรัพย์ NPAเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินทั่วประเทศบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ลงนามสัญญาว่าจ้าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ช่วยสำรวจทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มากขึ้น มั่นใจศักยภาพเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ และเข้าถึงทุกพื้นที่เป็นอย่างดี  เริ่มดำเนินการสำรวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินให้ SAM ตั้งแต่ 8 มี.ค.2567

 

นายสุรงค์ สุวรรณวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ทำหน้าที่เป็นกลไกในการแก้ไขหนี้ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงิน และบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) อีกทั้งยังมีภารกิจสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ซึ่งความร่วมมือระหว่าง SAM และ ปณท ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของ SAM  ซึ่งมีจำนวนมากและกระจายตัวอยู่ในทำเลต่างๆ ทั่วประเทศ

 

การนำความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงทุกพื้นที่ของไปรษณีย์ไทยมาช่วยสำรวจทรัพย์ NPA ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภารกิจในการบริหารสินทรัพย์ของ SAM ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุด คือ พนักงานไปรษณีย์ไทยมีความรู้ความชำนาญในการเข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วไทย ซึ่งเป็นจุดแข็งของไปรษณีย์ไทย ที่ใครๆ ก็สู้ไม่ได้นายสุรงค์ กล่าว 

 

นายนเรศ ไชยวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก SAM ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถต่อยอดและสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นร่วมกัน  ด้วยการขยายโอกาสทางธุรกิจจากจุดแข็งและศักยภาพของแต่ละองค์กรได้

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page