top of page

ปตท. รับมอบเรือขนส่ง LPG ขนาดใหญ่ สร้างโอกาสการค้า และความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ


เมื่อเร็วๆ นี้ นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณ ลี ซึง อู (Mr. Lee Seung Woo) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท KSS Line Ltd ร่วมในพิธีรับมอบเรือ Gas Ivory เรือบรรทุกก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ ที่อู่ต่อเรือของ Hyundai Heavy Industries Co., Ltd เมือง Ulsan ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่ง ปตท. ได้ลงนามในสัญญาเช่าระยะยาว รองรับความต้องการใช้ LPG ในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ LPG เป็นวัตถุดิบในโรงปิโตรเคมี ในขณะที่ปริมาณเรือยังคงมีจำกัด การจัดหาเรือบรรทุกก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ในครั้งนี้จึงมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย


เรือ Gas Ivory เป็นเรือใช้เชื้อเพลิงแบบ Dual Fuel ลำแรกของประเทศไทย คือสามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ำมันเตากำมะถันต่ำตามมาตรฐานการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศ และพลังงานสะอาดอย่าง LPG ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่มีบทบาทสำคัญในยุคเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต เพราะสามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็นสาเหตุของปัญหาสภาวะโลกร้อน นับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Green House Gas Emission) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy & Beyond ของ ปตท.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page