top of page

ปตท. ส่งเสริมสุขภาพคนไทย สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2023 ประเดิมสนามแรก ณ จังหวัดน่านเมื่อเร็ว ๆ นี้ - นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) สนับสนุน กิจกรรม “เดิน - วิ่ง OLYMPIC 2023” ณ ลานกิจกรรมป่าเป๋ย จังหวัดน่าน ภายใต้แนวคิด OLYMPIC DAY PLAY LAND ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายพิชัย ชุณหวชิระ รองประธานกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬาเพื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อม ประธานจัดการแข่งขัน นำทัพนักกีฬาเปิดงานพร้อมหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สอดคล้องความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬามาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กิจกรรมเดิน - วิ่ง OLYMPIC กำหนดจัดการแข่งขันอีก 3 สนาม ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร (24 มิถุนายน 2566) จังหวัดเชียงใหม่ (4 พฤศจิกายน 2566) และปิดท้ายที่จังหวัดกาญจนบุรี (16 ธันวาคม 2566)

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page