top of page

ปตท. เสนอขาย Digital Bond ผ่าน DIF: Web Portal เป็นครั้งแรกของไทย มูลค่ารวม 1 พันล้านบาท

ตอกย้ำความเป็นผู้นำพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยสู่ตลาดทุนดิจิทัล


นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับที่ดีต่อหุ้นกู้ ปตท. มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ปตท. ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่ารวม 1 พันล้านบาท ผ่านระบบ DIF: Web Portal เป็นครั้งแรกของไทย ภายใต้โครงการ Sandbox ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเริ่มทดสอบการใช้งานระบบ Web Portal กับผู้ใช้งานจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องในการผลักดันการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure - DIF) ของตลาดทุนไทย รองรับการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “AAA(tha)” โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ณ วันที่ 20 เมษายน 2566) เป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย โดยเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.31 ต่อปี ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ประกอบด้วย กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันวินาศภัย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสนใจและแสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้เกินจากมูลค่าเสนอขายถึง 4 เท่า หรือกว่า 4 พันล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อการเติบโตและสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของ ปตท.

“ท่ามกลางความผันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ปตท. ยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุน เพื่อเป็นช่องทางการลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีวินัยทางการเงิน และมีฐานะการเงินที่มั่นคง ช่วยให้หุ้นกู้ของ ปตท. ในครั้งนี้ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นโอกาสที่ดีของ ปตท. ในการบริหารจัดการต้นทุนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางสาวพรรณนลิน กล่าวเสริมในตอนท้าย

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นที่เรียบร้อย โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย


PTT Offers Digital Debentures Worth THB 1 Billion in Total via the DIF: Web Portal, Marking a Pioneering Move in Thailand. Reaffirmed its Leadership to Developing Thailand’s Debt Capital Market towards the Digital Capital MarketMs. Pannalin Mahawongtikul, Chief Financial Officer, PTT Public Company Limited (PTT), revealed that PTT would like to express gratitude to all institutional investors who always support PTT’s debentures, including the recent offering on May 10th, 2023, PTT successfully issued and offered THB 1 Billion debentures to institutional investors through the DIF: Web Portal, marking a pioneering move in Thailand. This project is under the SEC’s sandbox project to test the Web Portal system with real users as a part of the inventive project to push forward the development of Thailand's Digital Infrastructure (DIF) within the capital market, aimed at efficiently facilitating the debenture issuance of a private sector through a digital platform in the primary market. The debentures were rated "AAA (tha)" by Fitch Ratings (Thailand) Limited (as of April 20th, 2023), the highest level of local credit rating for debentures issued in the territory of Thailand. The two-year debentures with a coupon rate of 2.31% per annum were well-responded by the institutional investors, including mutual funds, non-life insurance companies, and government-related entities, which received overwhelming interest. Investor’s demand for the debentures exceeded the offering value by four times, amounting greater than THB 4 Billion. This reflects the investor's confidence in PTT's strong business status and growth.

Amid global economic volatility, PTT maintains confidence in its operations and places importance on supporting the development of the Thai capital market towards digitization. This offering provided an investment opportunity to investors who desired to invest in a growth company with financial discipline and a strong financial position. As a result, the reasonable interest rate from the debentures provided an opportunity for PTT to effectively manage its financial costs," Ms. Pannalin said.

The debentures were registered with the Thai Bond Market Association (ThaiBMA) and Bangkok Bank Plc., KASIKORNBANK Plc., and The Siam Commercial Bank Plc. were the joint lead arrangers of this transaction.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page