top of page

"ปทุมธานี"ครองแชมป์ผู้เสียชีวิตมากที่สุดใน7วันอันตรายแค่2วันแรก เสียชีวิตแล้วรวม48ราย

สังคม

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประสานจังหวัดกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ – เฝ้าระวังจุดเสี่ยงถนนทางหลวง เส้นทางสายรอง ถนน อบต. หมู่บ้าน


วันที่ 31 ธ.ค. 65 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เกิดอุบัติเหตุ 366 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 363 คน ผู้เสียชีวิต 48 ราย สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์ (29 – 30 ธ.ค. 65) เกิดอุบัติเหตุ รวม 715 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 714 รายผู้เสียชีวิต รวม 85 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 31 จังหวัด ซึ่ง ศปถ. ได้ประสานจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นจัดตั้งจุดตรวจในถนนทางหลวง เส้นทางสายรอง ถนน อบต.และหมู่บ้าน กวดขันดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และรถจักรยนต์ไม่ปลอดภัย รวมถึงดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน


นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 366 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 363 คน ผู้เสียชีวิต 48 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 35.52 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 25.68 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.98 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 83.88 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 42.35 ถนนใน อบต./หมู่บ้านร้อยละ 34.15 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 17.00 น. ร้อยละ 8.20 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 20 - 39 ปี ร้อยละ 17.76 จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,881 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 55,926 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 404,179 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 67,381 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 19,831 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 19,054 รายขับรถเร็วเกินกำหนด 7,544 ราย ดื่มแล้วขับ 4,303 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สกลนคร (18 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (18 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ปทุมธานี (4 ราย)

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์ (29 – 30 ธ.ค. 65) เกิดอุบัติเหตุรวม 715 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 714 คน ผู้เสียชีวิต รวม 85 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 31 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ สกลนคร (26 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สกลนคร (29 คน)จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ปทุมธานี (6 ราย)

ทั้งนี้ ในวันนี้ (31 ธ.ค. 65) ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีการเดินทางภายในพื้นที่จึงได้เน้นย้ำจังหวัดดูแลทางหลวงและเส้นทางสายรองอย่างเนื่อง พร้อมคุมเข้มเส้นทางโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถานสถานบันเทิงและสถานที่จัดงานเทศกาลเทศกาลปีใหม่ให้สอดคล้องกับช่วงเวลา ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ควบคู่กับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่กรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงประชาสัมพันธ์มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนและโทษตามกฎหมาย อีกทั้งเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยจากการจุดพลุและปะทัด ตลอดจนดูแลการสัญจรทางน้ำและสถานที่จัดงานที่อยู่ริมน้ำ เพื่อสร้างความปลอดภัยมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมและจัดงานสังสรรค์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำชับจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นจัดตั้งจุดตรวจของด่านชุมชนในเส้นทางสายรอง เส้นทางเข้าออกชุมชน ถนน อบต.และหมู่บ้าน เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว พร้อมกวดขันกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยและไม่ขับขี่ด้วยความคึกคะนอง รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารในลักษณะเสี่ยงอันตราย เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยให้กับประชาชน


(ล้อมกรอบ)

เพราะรถตู้ตกคลองระพีพัฒน์ เสียชีวิต 4 ราย

ปทุมธานีจึงครองแชมป์ 7 วันอันตราย ผ่านไปเพียง2 วันแรก

โดยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ทีมสอบสวนอุบัติเหตุ ศปถ. จังหวัดปทุมธานี( สนง.ปภ. จังหวัดปทุมธานี สาธารณสุขจังหวัด แขวงทางหลวงชนบท บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศปถ.อ.คลองหลวง/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันลงพื้นที่สอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุ (ใหญ่) ทางถนน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 00.50 น. บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3902 ตัดกับถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ หมู่ที่ 16 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เหตุรถยนต์ตู้ตกลงไปในคลองระพีพัฒน์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 7 ราย

ในการนี้ ได้มีการดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นโดยแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ได้ติดตั้งแบริเออร์พลาสติกแนวถนนริมตลิ่ง พร้อมกับติดแผ่นสะท้อนแสง ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟกระพริบ ตีเส้นจราจรหยุดรถสะท้อนแสง และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม

รวมทั้งตรวจสอบสภาพรถพบว่ามีการดัดแปลงทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ


ท้ายนี้ สำหรับประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง และไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page