top of page

ปภ.แจ้ง 8 จว.ริมน้ำโขงเฝ้าระวังและเตรียมรับมือระดับน้ำโขงเพิ่มสูงช่วงวันที่ 22 -29เม.ยนี้


กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงกับกองอํานวยการน้ำแห่งชาติ พบว่า ระดับน้ำจากสถานีจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2565 ประมาณ 2.00 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำสะสม 1,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นและมีฝนตกบริเวณท้ายเขื่อน โดยคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 22 - 29 เมษายน 2565 ดังนี้ - ช่วงเหนือเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณสถานีเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำเพิ่มขึ้นสะสมในช่วง วันที่ 22-29 เมษายน 2565 ประมาณ 1.90 - 2.00 เมตร - ช่วงท้ายเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ลงมาถึงสถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำมีแนวโน้มเมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 0.50 เมตรโดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไชยะบุรี กอปภ.ก. จึงได้แจ้ง 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหารอำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ำแห่งชาติ โดยติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำโขง รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

66 แชร์ 1 ครั้ง

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page