top of page

ประมวลการมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนของส่วนราชการต่างๆมีอะไรบ้าง..ตามไปดู!!!น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 ธ.ค. 2565 ได้รับทราบการจัดของขวัญปีใหม่เพื่อมอบแก่ประชาชนของหลายหน่วยงาน


@กระทรวงคมนาคม ได้เสนอของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับประชาชนหลายโครงการด้วยกัน อาทิ เปิดให้วิ่งฟรีทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว – อำเภอขามทะเลสอ และยกเว้นค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 และ ยกเว้นค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก ระหว่างเวลา 0.01 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2566 ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ระหว่างเวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 ธ.ค.2565 ถึงเวลา เวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 2566, เรือไฟฟ้า (EV Boat) จะให้บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2565 -1 มกราคม 2566, ลดค่าโดยสาร บขส. 10% ทุกเส้นทาง สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วรถ บขส. ล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ ตรวจรถฟรี โดยกรมการขนส่งทางบก ตลอดเดือนธ.ค. 2565 ขยายเวลาการเดินรถเมล์ ในเขตกรุงเทพฯ ในเส้นทางที่ผ่านสถานที่จัดงานเคานท์ดาวน์ (Count Down) เช่น สยามพารากอน ไอคอนสยาม และเอเชียทีค ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 2566 ขยายเวลาเปิดให้บริการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 2565 จนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 2566 และขยายเวลาให้บริการของอาคารและลานจอดรถ MRT ทั้ง 2 สาย ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 2565 จนถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 2566 บริการจอดรถฟรี ณ ลานจอดรถระยะยาว โซน C ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานภูเก็ต 29 ธ.ค. 2565 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2566 @กระทรวงพลังงานจะดำเนินมาตรการตรึงราคาน้ำมันทุกชนิดในช่วงวันที่ 24 ธ.ค. 2565- 3 ม.ค. 2566, เตรียมการขอขยายระยะเวลาคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG โดยกำหนดราคาขายปลีกอยู่ที่ 408 บาท/ถัง 15 กก. ตั้งแต่ 1-31 ม.ค. 2566, ให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/คน/3เดือน และให้แก่ร้านค้าหาบเร่ จำนวน 100 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2566, บริการตรวจสภาพรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, รวมถึงแจกส่วนลดครึ่งราคาที่พักที่เขื่อน กฟผ. จำนวน 30,000 สิทธิ์ @กระทรวงการต่างประเทศ จะให้บริการหนังสือเดินทางด่วนภายในวันเดียว(ทำเช้า รับบ่าย) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเล่มด่วนตั้งแต่วันที่ 3-13 ม.ค. 2566 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ), บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าบริการ (จำกัดคนละ 1 เอกสาร) ตั้งแต่วันที่ 3-31 ม.ค. 2566 ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และในช่วงเวลาและสถานที่เดียวกันนี้ยังจะมีบริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. ณ กรมการกงสุล โดยรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. จะจอดให้บริการที่ลาดจอดรถกรมการกงสุล เพื่อให้บริการทำบัตรประชาชนใหม่ การคัดสำเนาเอกสารทะเบียนราษฎรภาษาไทย-อังกฤษ 3 ประเภท ได้แก่ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร และมรณบัตร นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่กระทรวงการต่างประเทศจะให้บริการตลอดปี คือ บริการหนังสือเดินทางวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวัน(ศูนย์การค้า MBK Center) และบางใหญ่ (ศูนย์การค้า Central Plasa West Gate) ทั้งรูปแบบบูธปกติและเครื่องทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง และ การให้บริการกงสุลสัญจร ของขวัญตลอดปี เพื่อให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีสาขาสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่


(ติดตามรายละเอียดทั้งหมดรายกระทรวง จากมติครม.20ธค65 แนบ)


คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2566 ให้แก่ประชาชนตามที่ 19 หน่วยงานเสนอ เช่น

กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)

กต. มอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 ให้แก่ประชาชน ดังนี้

1. การให้บริการหนังสือเดินทางด่วนภายในวันเดียว (ทำเช้า รับบ่าย) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเล่มด่วน ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 มกราคม 2565 (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

2. การให้บริการหนังสือเดินทางวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์ - อาทิตย์) ตลอดปี 2566 ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวัน (ศูนย์การค้า MBK Center) และบางใหญ่ (ศูนย์การค้า Central Plaza West Gate) ทั้งในรูปแบบบูธปกติและเครื่องทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง (kiosk) จำนวน 20 เครื่อง

3. การให้บริการกงสุลสัญจร “ของขวัญตลอดปี” เพื่อให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ตลอดปี 2566 เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีสาขาสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่

4. การให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ โดยไม่คิดค่าบริการ (จำกัดคนละ 1 เอกสาร โดยต้องเป็นเอกสารของตัวเองและเอกสารนั้นแปลเพื่อทำนิติกรณ์เอกสารเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 (วันจันทร์ - ศุกร์) ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ตและเชียงใหม่ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในการจัดจ้างเอกชนแปลเอกสาร

5. การบริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานคร ณ กรมการกงสุล โดยเปิดให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Mobile Service) 3 - 31 มกราคม 2566 (วันจันทร์ - ศุกร์) ณ ลานจอดรถกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อให้บริการทำบัตรประชาชนใหม่ และคัดสำเนาเอกสารทะเบียนราษฎรภาษาไทยและอังกฤษ 3 ประเภท ได้แก่ ทะเบียนบ้าน (ทร.14/1) สูติบัตร และมรณบัตร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)

กก. มอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 จำนวน 19 โครงการ/กิจกรรม แบ่งเป็น ด้านการท่องเที่ยว 14 โครงการ และด้านกีฬา 5 กิจกรรม ดังนี้

1. ด้านการท่องเที่ยว เช่น

1.1 มาตรการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระจายรายได้และยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น มาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทย (Tourism Stimulus Package) โดยมุ่งใช้ Soft Power

1.2 การจัดหลักสูตร “การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ” ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1.3 โครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ด้วยการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และโครงการพัฒนาระบบสายตรวจจักรยานอัจฉริยะและการฝึกอบรมยุทธวิธีการสายตรวจจักรยานระบบ E-Learning

1.4 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เช่น (1) ออกบูธในงาน FD Expo 2022 โดยมีกิจกรรมเวิร์คช็อปจากชุมชนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน (2) จัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (3) กิจกรรมกินลมชมว่าวนานาชาติ เทศกาลอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้านตราด และ (4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการออกบูธนิทรรศการของชุมชนและ Business Matching ณ ลานวัฒนธรรมเชียงคาน จังหวัดเลย

2. ด้านกีฬา เช่น

2.1 โครงการปรับลดอัตราค่าบริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี

2.2 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้ออกกำลังกาย โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมให้บริการ “Safe Stadium” ณ สนามกีฬาหัวหมาก ศูนย์กีฬาแห่งชาติ และสนามกีฬาจังหวัดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยดูแลทั่วประเทศ

2.3 โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถิ่นด้วยการใช้กลไกการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในและระหว่างจังหวัด

กระทรวงพลังงาน (พน.)

พน. มอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 สรุปได้ ดังนี้

1. เตรียมการขอขยายระยะเวลาคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) โดยกำหนดราคาขายปลีกอยู่ที่ 408 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2566

2. ให้ส่วนลดค่าซื้อ LPG แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 100 บาท/คน/3 เดือน และให้แก่กลุ่มร้านค้าหาบเร่ จำนวน 100 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566

3. ตรึงราคาน้ำมันทุกชนิดในช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 เพื่อลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางช่วงปีใหม่

4. ตรวจสภาพรถยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานีบริการ FIT Auto จำนวน 35 รายการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566

5. แจกคูปองส่วนลดครึ่งราคาที่พักที่เขื่อนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 30,000 สิทธิ์

กระทรวงแรงงาน (รง.)

รง. มอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 ให้แก่ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ จำนวน 6 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ” ดังนี้

1. ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตาม ม. 33 ดอกเบี้ยต่ำ ไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท วงเงิน 30,000 ล้านบาท มีเป้าหมาย 15,000 ราย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป

2. ให้เข้าถึงสิทธิรักษา 5 โรค ตามโรงพยาบาลที่กำหนด 7,500 คน ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม ก้อนเนื้อที่มดลูก โรคนิ่ว โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

3. ให้งานทำ “ต้องการทำงาน ต้องได้งานทำ” โดยมีตำแหน่งงานว่างที่หลากหลายไว้ให้บริการ รวม 613,784 อัตรา แบ่งเป็นในประเทศ 563,784 อัตรา และต่างประเทศ 50,000 อัตรา

4. ฟรี ค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจในสถานประกอบการใน 7 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ. สมุทรปราการ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร มีเป้าหมายผู้ประกันตน 300,000 คน ให้ได้รับการตรวจสุขภาพ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนต่อหัวเฉลี่ยรายละ 910 บาท (กลุ่มเสี่ยง) 340 บาท (กลุ่มไม่เสี่ยง) วงเงินรวมทั้งสิ้น 187.50 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป

5. ฟรี อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ 10,000 คน โดยมีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทักษะการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2566

6. ลดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คงเหลือ 1 - 3 บาท นาน 3 เดือน มีผู้เข้าทดสอบ 5,000 คน ทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่าของขวัญกว่า 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

วธ. มอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 จำนวน 11 กิจกรรม โดยแบ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

1. กิจกรรมทางศาสนาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล 2 โครงการ ได้แก่ (1) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งประเทศชาติ และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนสามารถสวดมนต์ข้ามปีได้ทุกที่ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย โดยในต่างประเทศได้ขอความร่วมมือให้วัดไทยและวัดต่าง ๆ ทั่วโลกมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ด้วย และ (2) กิจกรรมตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการพัฒนาจิตใจด้วยกิจกรรมทางศาสนา เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทย

2. กิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 7 กิจกรรม เช่น (1) จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระธาตุนาดูน ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น (2) เปิดให้บริการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งเป็นกรณีพิเศษ โดยงดเก็บค่าเข้าชม และเปิดโอกาสให้ประชาชนสักการะพระพุทธปฏิมา ณ พระที่นั่งพุทไธยสวรรย์ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565 - 8 มกราคม 2566 และ (3) เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ

3. กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ส่งความสุขแบบไทย 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) จัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัด วธ. เช่น กิจกรรม “ดนตรีในสวน” ต้อนรับลมหนาว ณ บริเวณลานละลาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และการแสดงและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาในสังกัด วธ เช่น การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ รวมถึงนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย การแสดงโนรา ดนตรีไทย และเพลงพื้นบ้านภาคใต้ และ (2) มอบของขวัญปีใหม่ทางวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน เช่น บัตรอวยพรปีใหม่ 2566 ในรูปแบบของ E-Card เพื่อให้ประชาชนเข้ามา Download ผ่านทางเว็บไซต์ www.m-culture.go.th และ www.ocac.go.th ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

Bình luận


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page