top of page

ประมวลภาพการอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงปีใหม่ โดยการรถไฟฯ รายงานภาพรวมการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

การรถไฟฯ รายงานสถานการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำวันที่ 2 มกราคม 2567 มีผู้โดยสารเดินทางกลับในวันหยุดสุดท้ายของเทศกาล ยอดทะลุเกิน 100,000 คน


นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (2 มกราคม 2567) ในช่วงเช้ายังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของขบวนรถทางไกล และขบวนรถชานเมือง ซึ่งการรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนอย่างเคร่งครัด


สำหรับภาพรวมการโดยสารที่เดินทาง เมื่อวานนี้ (1 ธันวาคม 2566) การรถไฟฯ ได้จัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 4 ขบวน และเพิ่มตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่มีเดินประจำ 214 ขบวนต่อวัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ จำนวนทั้งสิ้น 100,024 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 45,248 คน ผู้โดยสารขาเข้า 54,776 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 28,246 คน รองลงมาสายตะวันออกเฉียงเหนือ 26,057 คน สายเหนือ 20,016 คน สายมหาชัย 12,381 คน สายตะวันออก 11,683 คน และสายแม่กลอง 1,641 คน


นายเอกรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟ สามารถเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถ บขส. (ไม่รวมรถร่วมบริการและรถตู้โดยสาร) ที่จอดส่งผู้โดยสารขาเข้า บริเวณประตู 3 ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งได้ปรับกำหนดเวลาการเดินรถให้สอดคล้องกับเวลาเข้า – ออกของรถไฟแต่ละขบวน เพื่อรองรับผู้โดยสารทั่วไปที่เดินทางต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด ได้ขยายเวลาให้บริการของขบวนรถสายสีแดง ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จากเวลา 05.00 น. เป็นเวลา 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 ทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางต่อเนื่องสามารถเดินทางเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อให้กับประชาชน

ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย.


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page