top of page

ปลอดภัยไว้ก่อน!การรถไฟฯจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในอุโมงค์รถไฟทางคู่ผาเสด็จเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเดินรถทางคู่ช่วงมาบกะเบา-อุโมงค์รถไฟ–มวกเหล็กเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ


คมนาคมนายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุกลุ่มควันหรือเพลิงไหม้บนขบวนรถไฟภายในอุโมงค์ระดับรุนแรง ณ บริเวณอุโมงค์ผาเสด็จ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเดินรถทางคู่

ช่วงมาบกะเบา - อุโมงค์รถไฟ – มวกเหล็ก ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการควบคู่กับการให้ความสำคัญในด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

สำหรับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในอุโมงค์รถไฟทางคู่ผาเสด็จในครั้งนี้ เป็นการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีหากเกิดเหตุไฟไหม้ภายในอุโมงค์ผาเสด็จ เพื่อให้พนักงานทุกคนเตรียมความพร้อม รองรับกรณีต้องเผชิญกับเหตุการณ์จริง รวมถึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการระงับเหตุฉุกเฉินให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว ตลอดจนให้มีความรู้ความเข้าในในการควบคุมและสั่งการของผู้บังคับบัญชาการ การบริหารจัดการกำลังพลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การอพยพผู้บาดเจ็บ การติดต่อ ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการแจ้งเหตุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและพนักงานการรถไฟฯ ทุกคน

ท้ายนี้ การรถไฟฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ จึงมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างสูงสุดให้แก่ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง


Kommentare


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page