top of page

"ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์"พาไปติดอาวุธทักษะดิจิทัล ที่หมู่บ้านCIVนำร่องเชียงใหม่-ลำปาง

อุตสาหกรรม-การค้า

"สวัสดีแฟนเพจ Facebook กระทรวงอุตสาหกรรม ครับ พบกับผม กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เช่นเคยนะครับกับรายการ "ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์" ซึ่งจะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 น. สำหรับวันนี้ (22 เมษายน 2565) ผมจะมาเล่าถึงการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ในการลงพื้นที่ภาคเหนือ ปักหมุดหมู่บ้าน CIV นำร่อง จังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง เพื่อเสริมสร้างความรู้การทำธุรกิจ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมติดอาวุธทักษะดิจิทัล โดยเล็งการขยายโอกาสเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นผ่านแพลตฟอร์มในช่องทางออนไลน์ ส่วนรายละเอียดของเนื้อหารายการจะเป็นอย่างไรนั้น เชิญทุกท่านติดตามได้เลยครับ


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 และยังมีการแพร่ระบาดครั้งใหม่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อรายได้ท่องเที่ยวในกลุ่มกระแสหลักเท่านั้น แต่ยังสะเทือนถึงรายได้ท่องเที่ยวในกลุ่มชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย เนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าในพื้นที่ลดลงนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการระบาด ที่มีต่อผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ที่มีศักยภาพจำนวน 152 หมู่บ้าน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคเศรษฐกิจระดับชุมชน (Local Economy) โดยการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ในพื้นที่และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการตลาดรองรับการท่องเที่ยวระดับชุมชนงาน ฟื้นฟูการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และเข้าสู่ยุค Next Normal ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดดังกล่าว ในโครงการ“ดีแทค เน็ตทำกิน” ที่มุ่งเสริมความรู้การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล


สำหรับการลงพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เป็นการนำร่องพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ บ้านออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโคงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยผู้ประกอบการในชุมชนได้รับการพัฒนาจากการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 10 หน่วยงาน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าไปยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด สร้างแบรนด์ของชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยปัจจุบันบ้านออนใต้ มีผู้ประกอบการได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 23 ผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันชุมชนออนใต้ ยังได้รับการส่งเสริมและผ่านการตรวจประเมินการรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐาน มอก.เอส ซึ่งเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้ นอกจากนี้ ยังมีบ้านแป้นใต้ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน โดยจุดเด่นของชุมชน นอกจากการเป็นแหล่งผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหาร แม่น้ำวังไหลผ่านย่านวิถีชุมชน และการท่องเที่ยวแบบเกษตรอินทรีย์แล้ว ชุมชนยังเป็นหมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในชุมชน โดยชุมชนได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ได้รับการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความน่าเชื่อถือและได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อาทิ ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น


เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและดีแทค ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการทำการตลาดได้มากขึ้น โดยเฉพาะการทำการทำตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล การทำคอนเทนต์เพื่อเล่าเรื่องของชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดขึ้นแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เพิ่มรายได้ โดยการนำระบบดิจิทัลมาผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม จะช่วยดึงจุดเด่นของชุมชนออกมาและเป็นจุดขาย อีกทั้งทำให้คนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเห็นคุณค่าการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้เพิ่มขึ้น ตอบโจทย์นโยบายรัฐในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำได้อีกด้วย สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ “ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์” ครับ"


Cr. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ใช้พื้นที่เพจกระทรวงอุตสาหกรรมในการสื่อสารตรงกับผู้สนใจติดตามภารกิจ ผ่านรายการ "ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์" ประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.00

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page