top of page

ปลุกท่องเที่ยวเชิงเกษตรเมืองปทุม


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำโดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบจ.ปทุมธานี เขตอำเภอหนองเสือ ร่วมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนเกษตรแก้วมังกร คลอง 10 สวนเทพประทานพร ( สวนโป๊ยเซียน) และดูการก่อสร้างบ้านเรือนไทยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

Comentarios


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page