top of page

ปัญหาน้องนมเย็น-น้องเก็กฮวยที่มีประเด็นอื็อฉาวให้ติดตามรายวัน ลองฟังคำแนะนำจากคนรู้จริง"ประภัสร์ จงสงวน"หลังเกิดปัญหารถไฟฟ้าสายสีชมพู และรถไฟฟ้าสายสีเหลืองขึ้นบ่อยครั้ง นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการรฟม. ได้ออกมาเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาบ่อยๆ และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ควรที่ผู้เกี่ยวข้องพึงนำไปประกอบการแก้ไขปัญหา!!!


"สืบเนื่องจากกรณีชิ้นส่วนของระบบรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองหลุดและร่วงลงบนผิวจราจรและทางเท้าด้านล่างถึง สามครั้งสามครา ในขณะให้บริการประชาชน และในห้วงเวลาห่างกันไม่นาน ก่อให้เกิดความกังวลและสงสัยในความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของระบบ โดยเฉพาะการติดตั้งระบบ ทั้งยังทำความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายคน นั้น

ผมเชื่อว่า วันนี้ประชาชนทุกคนรวมถึงผมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง "อยากรู้จริงๆว่าอะไรคือ"สาเหตุที่แท้จริง" ที่ทำให้ชิ้นส่วนระบบรถไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดใช้งาน หลุดและร่วงหล่นลงไปบนผิวจราจรและทางเท้าด้านล่างได้แบบนั้น??? " เพราะคำชี้แจงที่ผู้รับสัมปทานแจ้งกับหน่วยงานของรัฐ ...จะกล่าวถึงการตรวจสอบโดยใช้การสังเกตและการทดสอบ

ความมั่นคงของอุปกรณ์ยึด

ชิ้นส่วนต่างๆของระบบ และความพร้อมของการกลับมาเปิดให้บริการโดย เร็วที่สุดมากกว่าการนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาขี้แจงต่อสังคมเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในระบบและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการทุกคน...

โดยที่ความปลอดภัยของผู้โดยสารและความมั่นคงแข็งแรงของระบบรถไฟฟ้าเป็นประเด็นที่อยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุดของระบบรถไฟฟ้า ดังนั้นผมจึงขอ

เสนอให้รฟม.ในฐานะผู้ให้สัมปทาน สั่งการให้ผู้รับสัมปทานขอความร่วมมือกับผู้ผลิตระบบรถไฟฟ้าและผู้รับเหมาติดตั้งระบบรถไฟฟ้าส่งผู้แทนบริษัทมาร่วมในการตรวจสอบระบบรถไฟฟ้าทุกระบบที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการและหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ระบบรถไฟฟ้าเกิดเหตุอันตรายขึ้นถึง สามครั้งสามครา ....

สุดท้าย ขอฝากรฟม.ให้บริหารจัดการให้ผู้รับสัมปทานและหน่วยงาน

ของรฟม.มีความพร้อมที่จะรับมือกับกรณีเกิดเหตุอันตรายบนขบวนรถและ/หรือระบบรถไฟฟ้า ตามมาตรฐานการฝึกซ้อมการระงับเหตุตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน"คู่มือการระงับเหตุอันตราย" ที่รฟม.ได้จัดทำไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการและประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและทางเท้าทีอยู่ด้านล่างพื้นที่ใต้บริการถไฟฟ้า...

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page