top of page

"...ปีหนึ่งทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกสูงถึง 400 ล้านตัน..ปี 2040 เราจะสามารถลดขยะพลาสติกได้มากถึง 80%"

"...ปีหนึ่งทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกสูงถึง 400 ล้านตัน และกว่าสองในสามของพลาสติกที่เราผลิตขึ้นเป็นพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งที่ถูกใช้ไปแค่เพียงครั้งเดียว จึงถือได้ว่าขยะพลาสติกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของคนและต่อเศรษฐกิจ.." #5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก


ฟัง Ms. Dechen Tsering ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP Regional Office for Asia and the Pacific)

"วันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นโอกาสสำคัญของคนทั่วโลกที่จะได้ร่วมสร้างความตระหนักต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นของธรรมชาติ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้จึงมีการเรียกร้องให้ทุกคนลุกขึ้นมามีส่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่วแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก “Beat plastic pollution” โดยในปีหนึ่งทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกสูงถึง 400 ล้านตัน และกว่าสองในสามของพลาสติกที่เราผลิตขึ้นเป็นพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งที่ถูกใช้ไปแค่เพียงครั้งเดียว จึงถือได้ว่าขยะพลาสติกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของคนและต่อเศรษฐกิจ การรีไซเคิลพลาสติกไม่ใช่ทางออกของปัญหานี้ เมื่อมีพลาสติกน้อยกว่า 10% ถูกนำกลับมารีไซเคิล จากการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ ถ้าเราทุกคนร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติก ภายในปี 2040 เราจะสามารถลดขยะพลาสติกได้มากถึง 80% ถ้าเราช่วยกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลาสติกในภาคธุรกิจ หลีกเลี่ยงใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง และมีภาครัฐเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค สุดท้ายนี้ UNEP ขอแสดงความขอบคุณต่อทุกคนที่ร่วมเป็นกำลังในการผลักดันเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าของเรา"

תגובות


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page