S__5062658.jpg

ป๋าชูแฉ!ต่อยื่นตรวจสอบเครื่องบินเจ็ทปริศนา#ทุนจีนสีเทาให้#รองต่อศักดิ์ที่ยืนยัน"ไม่มีไฟไหม้ฟางแน่!"ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand