top of page

ผู้บริหารกรมเจ้าท่าประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะผู้แทนท่าเรือเมืองบาร์เซโลนา สเปน


นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงธุรกิจ และการเข้าพบผู้บริหารกรมเจ้าท่า เนื่องในโอกาสคณะผู้แทนท่าเรือเมืองบาร์เซโลนา สเปน เดินทางมาประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนกรมเจ้าท่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ กรมเจ้าท่า โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมอง รวมถึงทำความรู้จักกับการดำเนินการของทั้ง 2 หน่วยงาน และโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

ซึ่งถือเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการและผู้แทนภาครัฐจากแคว้นคาตาลูญญาของสเปน

ในการประชุมฯ ดังกล่าว กรมเจ้าท่า ได้นำเสนอวิดิทัศน์ภารกิจของกรมเจ้าท่า และแผนผังองค์กรพร้อมทั้งอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในกรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการทางน้ำของประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้แทนท่าเรือบาร์เซโลน่าเป็นอย่างมาก และในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้คณะผู้แทนท่าเรือเมืองบาร์เซโลนามีการพูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับภารกิจ วิสัยทัศน์ การดำเนินงาน และแผนการต่างๆในอนาคตของกรมเจ้าท่า โดยผู้แทนท่าเรือบาร์เซโลน่ายังได้นำเสนอถึงรายละเอียดเกี่ยวกับท่าเรือเมืองบาร์เซโลนา และแสดงบทบาทของท่าเรือเมืองบาร์เซโลนาในฐานะพันธมิตรทางด้านระบบการขนส่งที่สำคัญในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทวีปยุโรป และถือเป็นเมืองท่าที่เชื่อมการทำธุรกิจระหว่างบริษัทในเอเชียที่สนใจทำการค้ากับทวีปยุโรป

ทั้งนี้ ผู้แทนการท่าเรือบาร์เซโลน่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่าเรือบาร์เซโลน่า ซึ่งกรมเจ้าท่าได้แสดงความยินดีหากสามารถสร้างความร่วมมือและสัมพันธ์อันดีกับท่าเรือเมืองบาร์เซโลนา รวมถึงโอกาส หรือโครงการต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

Kommentarer


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page