top of page

ผู้รับผิดชอบโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยเข้าพบ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อ ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยทางวิชาการในเขตพื้นที่ป่าชายเลนเมื่อเร็ว ๆนี้ นายเอนก โคตรพรมศรี ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เข้าพบ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมผู้บริหารของกรมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยทางวิชาการในเขตพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งรับข้อคิดเห็นและแนะนำต่องานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page