top of page

ผู้ว่าการรถไฟฯ เดินทางลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ในเส้นทางรถไฟสายใต้

พร้อมมอบนโยบายยกระดับการให้บริการ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สร้างความมั่นใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ


คมนาคม-ขนส่ง

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่เส้นทางรถไฟสายใต้ เพื่อมอบนโยบายในการยกระดับการให้บริการ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟในพื้นที่ ตลอดจนได้ลงพบปะเจ้าหน้าที่รถไฟ ที่โรงรถจักรชุมพร สถานีชุมพร สุราษฎร์ธานี ชุมทางทุ่งสง พัทลุง และชุมทางหาดใหญ่ เพื่อพูดคุย เปิดรับฟังความเห็น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

นายนิรุฒ มณีพันธุ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพราะรถไฟสายใต้ ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางที่สำคัญ และในแต่ละวันมีพี่น้องประชาชนภาคใต้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยได้สั่งการให้เร่งแก้ปัญหาความล่าช้าขบวนรถสายใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ พร้อมกับกำชับขอให้การก่อสร้างในช่วงต่างๆ ต้องทำให้สำเร็จตามแผน และหากติดขัดด้านใดขอให้รายงานเข้ามาโดยด่วนเพื่อเร่งแก้ไขอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับแผนการพัฒนาบริหารจัดการที่ดินของการรถไฟฯ การให้บริการเดินรถขนส่งสินค้า เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรางระหว่างประเทศ ซึ่งเพิ่งมีการร่วมมือกับการรถไฟมาเลเซีย ทดลองเดินขบวนรถสินค้า คอนเทนเนอร์ ระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย-สปป.ลาวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางรถไฟ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่


ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังได้เพิ่มแนวทางการดูแลความปลอดภัยในการเดินรถและการให้บริการแก่ผู้โดยสารในเส้นทางสายใต้ โดยได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร ผบ.ฉก.ตชด.43 เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันความปลอดภัย ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อการใช้กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนในพื้นที่ เข้ามาช่วยพัฒนาบริการเดินรถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ท้ายนี้ นายนิรุฒยังได้ขอบคุณ และมอบกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อดทน ในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่กับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้พนักงานรถไฟทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของผู้โดยสาร ทั้งในเขตสถานีและ 2 ข้างทางรถไฟ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารสูงสุดต่อไป

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page