top of page

ผู้ว่านครปฐมลุยตรวจห้องเย็น!!!หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสุกร เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า จากกรณีเนื้อสุกรมีราคาสูง จากการตรวจสอบพบผู้กระทำความผิด 2 ราย ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจึงได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป


วันที่ 24 มกราคม 2565 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พลตำรวจตรีชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัด นายอำเภอดอนตูม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง และเจ้าที่จากหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับการแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และการจัดทำบัญชีคุมสินค้าเนื้อสุกร เนื้อสุกร ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดให้ผู้เลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองหรือห้องเย็นที่มีสต็อกสุกร ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณและราคาทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2655 เป็นต้นไป เพื่อดูแลปริมาณสุกรและสต็อกเนื้อสุกรที่มีอยู่ทั้งประเทศ หากพบมีการกระทำความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 25(5) กำหนดให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย แผนการผลิต แผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร แผนการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แผนการซื้อ แผนการจำหน่าย แผนการเปลี่ยนแปลงราคา หรือรายการอื่นใด หรือส่วนลดในการจำหน่าย กระบวนการผลิต และวิธีการจำหน่ายสินค้า และบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีสถานที่เก็บเนื้อสุกรทั้งหมด 30 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม 16 แห่ง อำเภอสามพราน 5 แห่ง อำเภอดอนตูม 3 แห่ง อำเภอนครชัยศรี 2 แห่ง อำเภอพุทธมณฑล 2 แห่ง อำเภอกำแพงแสน 1 แห่ง และอำเภอบางเลน 1 แห่ง มีสุกรที่เก็บในห้องเย็นทั้งสิ้น 800-900 ตัน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็น พบว่า มีการกระทำความผิดตามมาตรา 25(5) ตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 จำนวน 2 ราย เนื่องจาก ไม่ได้แจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่องการแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจึงได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page