top of page

ผู้ว่านิรุฒเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมบ้านพักรถไฟ กม.11จับมือกทม.ขุดลอกคูคลอง ด่วน!


การรถไฟฯ จับมือ กรุงเทพมหานคร เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วม “บ้านพักรถไฟ กม.11” เร่งขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูล มีความคืบหน้าแล้ว 70% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบึงรับน้ำและคลองธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้ดีขึ้น

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล และสิ่งปฏิกูลในคลอง ภายในบริเวณนิคมบ้านพักรถไฟ กม.11 แยกดินแดง จนถึงสนามบินดอนเมือง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบึงรับน้ำ และคลองธรรมชาติ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานมีความคืบหน้าประมาณ 70% คาดว่าจะแล้วภายในเดือนสิงหาคม

สำหรับพื้นที่นิคมบ้านพักรถไฟ กม.11 มีระดับต่ำกว่าถนนวิภาวดีรังสิต และถนนกำแพงเพชร 2 การระบายน้ำออกจากพื้นที่จะใช้วิธีสูบน้ำ เพื่อระบายผ่านรางวีไปสู่คลองเปรมประชากร มีแนวคูคลองธรรมชาติ มีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำในช่วงฤดูฝน และมีถนนสายหลัก จำนวน 2 เส้นทาง (ถนนรถไฟสาย1, ซอยวิภาวดี11) เชื่อมจากถนนวิภาวดีไปสู่ถนนกำแพงเพชร 2 อีกทั้ง ระบบระบายน้ำภายใน ถนนทั้ง 2 สาย มีท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.40 เมตร และ 0.80 เมตร ซึ่งในช่วงฝนตกหนักไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ดังนั้น ผู้ว่าการรถไฟฯ จึงมีนโยบายเร่งด่วนให้เร่งดำเนินการสำรวจ และออกแบบระบบระบายน้ำภายในบริเวณนิคมบ้านพักรถไฟ กม.11 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

“พื้นที่นิคมบ้านพักรถไฟ กม.11 มีขนาดประมาณ 963,200 ตารางเมตร คิดเป็นเนื้อที่ 602 ไร่ มีผู้พักอาศัย 1,932 ครัวเรือน ที่ผ่านมาประสบปัญหาความเดือดร้อน มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ซึ่งจากการสำรวจ และออกแบบระบบระบายน้ำใหม่ ทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับน้ำของบึงรับน้ำ และคลองธรรมชาติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรองรับน้ำของบึงแก้มลิง จำนวน 2 แห่ง ขนาดพื้นที่ประมาณ 10,290 ตารางเมตร ให้มีความจุเพิ่มขึ้นสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ประมาณ 157,001 ลูกบาศก์เมตร และสามารถช่วยรองรับน้ำจากเขตจตุจักร และถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่ช่วงดินแดงถึงสนามบินดอนเมืองได้อีกด้วย”

นอกจากนี้การรถไฟฯ ยังดำเนินการปรับผิวจราจรของถนนภายในทั้ง 2 เส้นทาง และปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจร ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไข และป้องกันน้ำท่วม ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งช่วยดูแลประชาชน และพนักงานรถไฟในพื้นที่โดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายผู้ว่าการรถไฟฯ ที่มีเป้าหมายบริหารจัดการ และจัดระเบียบพื้นที่บริเวณบ้านพักอาศัย รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวก และปลอดภัย

นายเอกรัช กล่าวทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้ในระยะยาว การรถไฟฯ ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อไม่ให้ขยะมูลฝอยอุดตันท่อน้ำ และสร้างสุขลักษณะที่ดีของชุมชนต่อไป

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page