top of page

#ผู้ว่าแบงก์ชาติ:กับชุดมาตรการจัดการรับภัยไซเบอร์ หรือ ทุจริตทางการเงิน ธปท.

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

กับชุดมาตรการจัดการรับภัยไซเบอร์ หรือ ทุจริตทางการเงิน ธปท.


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page