top of page

ฝนชุกภาคเหนือ ส่งผลดี น้ำไหลลงเขื่อนภูมิพลมากขึ้น..ยืนยันเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทุกแห่งที่ดูแลอยู่

สังคม


ฝนตกชุกในภาคเหนือ ส่งผลดีน้ำไหลลงเขื่อนภูมิพล จ.ตาก เพิ่มมากขึ้น และยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมาก ช่วยลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและลุ่มน้ำเจ้าพระยา


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน (29 ก.ย.65) มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 179.41 ล้าน ลบ.ม. ทำให้เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็น 5,631 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 58% ของความจุอ่างฯ และยังสามารถรับน้ำได้อีก 4,031 ล้าน ลบ.ม. หากเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียง 2,631 ล้าน ลบ.ม. หรือ 27% เท่านั้น ในขณะที่ปัจจุบันเขื่อนภูมิพลระบายน้ำเพียง 0.50 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งให้มากที่สุด อีกทั้งเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่เชื่อมต่อแม่น้ำปิงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ให้รับภาระปริมาณน้ำดังกล่าว ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้อีกทางหนึ่งด้วย


กรมชลฯ ยัน..ทุกเขื่อนแข็งแรง สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ

กรมชลประทาน ยืนยันเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทุกแห่ง ที่ดูแลอยู่ มีความมั่นคงแข็งแรงดี สามารถใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ แม้บางแห่งจะมีปริมาณน้ำเต็มอ่างฯ ย้ำมีการตรวจสอบติดตามพฤติกรรมเขื่อนตลอดทั้งปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (29 กันยายน 2565) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 56,260 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน้ำได้อีก 19,842 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 16,915 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน้ำได้อีก 7,956 ล้าน ลบ.ม.

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางของทั้งประเทศตลอดทั้งปี สามารถใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่พื้นที่ด้านท้าย จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเขื่อนที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ยังมีความมั่นคง แข็งแรงดี ซึ่งกรมชลประทาน จะเก็บกักน้ำไว้ในอ่างฯให้ได้มากที่สุด สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าได้อย่างเพียงพอ
Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page