top of page

พลังงานเผย6 ข้อควรรู้ ในการติดตั้ง “Solar Rooftop”ในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านพลังงานมีการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน อย่างการใช้โซลาร์เซลล์ เพื่อลดการใช้พลังงาน เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น มีราคาที่ถูกลงจนสามารถนำมาติดเพื่อใช้ในครัวเรือนได้ วันนี้ทางกระทรวงพลังงานขอนำเสนอ 6 ข้อควรรู้ ในการติดตั้ง “Solar Rooftop”


1.ตรวจสอบค่าไฟย้อนหลัง

เราต้องตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เราจะติดตั้ง ว่าที่ผ่านมา ราว 3 เดือนถึง 1 ปีนั้น เราใช้ไฟฟ้าไปในปริมาณมาก-น้อย ขนาดไหน เพราะตรงนี้จะเป็นแนวทางให้เราทราบว่า เราจะต้องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังผลิตเท่าใด


2.สำรวจการใช้เทียบกลางวันและกลางคืน

ส่วนนี้จะนำมาใช้เพื่อเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งในตอนกลางวัน และกลางคืน ว่าเราจะสามารถลดค่าไฟในช่วงกลางวันไปได้เท่าใดหากเราตัดสินใจติดตั้ง


3.ตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ปัจจุบันค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ มีราคาที่ถูกลงกว่าสมัยก่อนมาก เราสามารถเทียบค่าใช้จ่ายได้จากผู้ให้บริการติดตั้งหลายๆรายเพื่อทำการตรวจสอบราคา และผู้ให้บริการส่วนใหญ่ มักจะรวมค่าใช้จ่ายทุก ๆ อย่างแล้ว เช่น ค่าบริการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตติดตั้ง จากนั้นนำมาเปรียบเทียบดูกับค่าไฟฟ้าที่จะลดลงไปในแต่ละเดือน ซึ่งการติดตั้งโซลาร์เซลล์ จะช่วยให้ค่าไฟฟ้าลดลงในระยะยาว


4.สำรวจพื้นที่และเตรียมยื่นเรื่องขออนุญาต

เมื่อผ่านขั้นตอนข้างต้นมาแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนยื่นเรื่องขออนุญาตติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่เขตโยธาท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ โดยจะส่งวิศวกรมาสำรวจสถานที่หรือหลังคาบ้านของเราว่ามีความพร้อมในการติดตั้งและปลอดภัยหรือไม่ จากนั้นจะต้องทำเรื่องขออนุญาตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในเขตพื้นที่ที่บ้านเราตั้งอยู่ รวมทั้งยื่นเรื่องที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ โดย กกพ.จะพิจารณาว่าเราสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่


5.เริ่มติดตั้งโซลาร์เซลล์

หลังจากผ่านการยื่นเรื่องและได้รับอนุญาตแล้ว จากนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้ง โดยจะต้องเลือกทั้งบริษัทที่ติดตั้งที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้จะต้องมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน


6.การใช้งาน การดูแลรักษา และการรีไซเคิล

หลังการใช้งานมาสักระยะ อาจต้องมีการล้างแผงโซลาร์เซลล์ไม่ให้มีฝุ่น หรือสิ่งสกปรกมาเกาะ เพราะจะลดประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ได้ แผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนั้น หากมีการดูแลรักษาที่ดี สามารถใช้งานนานประมาณ 25-30 ปีเลยทีเดียว และเมื่อแผงโซลาร์หมดอายุการใช้งาน เราจำเป็นต้องนำแผงฯ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีนำร่องที่สามารถรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ได้แล้ว

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ จัดเป็นหนึ่งในวิถีใหม่ที่ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาว แถมยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว

Cr. #กระทรวงพลังงาน  #6ข้อเกี่ยวกับการติดตั้งSolarRooftop #มีพลังงานมีความสุข

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page