top of page

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ลงนามร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช เปิดโครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ

สู่ตลาดบริหารทรัพยากรอาคาร

นายสันติ ศรีสงคราม Director - Experience Development บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพมหาราช โดยมีนายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เป็นตัวแทน ในการลงนามในครั้งนี้ สำหรับโครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือในการช่วยส่งเสริมการศึกษา สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงทางสถาบัน PLUS Eduplex ยังได้รับเกียรติจากทางวิทยาลัยให้ขึ้นบรรยายพิเศษหัวข้อ “FLIP ME :พลิกฝัน ปูทาง สร้างอาชีพ” ให้กับนักศึกษาที่สนใจในอาชีพนี้ ในด้านข้อมูลของธุรกิจสายงานบริหารอาคาร แนะนำเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพการบริหารอาคาร เปิดมุมมองให้นักศึกษามองเห็นภาพและเส้นทางในสายอาชีพใหม่ๆ อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สนใจทั้งในการมาฝึกงานและร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก ณ ห้องประชุม เมื่อเร็วๆนี้


ข้อมมูลจากภาพ ( เรียงจากทางซ้ายของภาพ)

1. นายอำนาจ พิขุนทด รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

2. นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

3. นายสันติ ศรีสงคราม Director - Experience Development บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page