top of page

พลิกโฉมคมนาคม เมื่อ"ศักดิ์สยาม"เปลี่ยนเกมจากคู่กัด-สู่คู่คิดลดปัญหาซ้ำซ้อนนำร่อง5เส้นทาง2.3แสนล้าน

คมนาคม-ขนส่งในอดีตต้องยอมรับว่าหลายโครงการคมนาคมที่มีแต่แผน แต่ไม่มีความคืบหน้าในเชิงรูปธรรม บางครั้งไม่ใช่ปัญหางบประมาณอย่างเดียว แต่เกิดจากผู้บริหารหน่วยงานมีข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับเส้นทางที่ซ้ำซ้อน โดยคิดถึงหน่ยงานมากกว่าความสะดวกของประชาชนที่จะได้รับความสะดวก


หลายคนจำชื่อโครงการจนขึ้นใจ แต่ยังไม่อาจสัมผัสได้ เพราะยังไม่มีรูปธรรมจับต้องได้!!!


"ศักดิ์สยาม"เดินหน้าปิดหลุมดำอุบาทย์!!!


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินหน้าบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและโครงข่ายทางถนน ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินงาน มุ่งแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน โดยนำผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมานั่งโต๊ะเดียวกันลงนามข้อตกลง "การทางพิเศษแห่งประเทศไทย-กรมทางหลวง-กรมทางหลวงชนบท" นำร่อง 5 โครงการโดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและโครงข่ายทางถนนร่วมกัน ระหว่างกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง และมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานโดยยึดหลักการบูรณาการ การมีส่วนร่วม และสร้างการรับรู้ควบคู่การประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการทางหลวงชนบท และโครงการทางพิเศษ โดยให้ความร่วมมือในการวางแผน การศึกษา และออกแบบโครงการ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน เรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงชนบท และทางพิเศษร่วมกัน เช่น การบริหารจัดการแบบ Single Command เพื่อให้เกิดการสั่งการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการจราจรในโครงข่ายคมนาคมทางถนนของประเทศ โดยมีโครงข่ายที่จะบูรณาการการพัฒนาโครงการร่วมกัน


สำหรับโครงการที่มีโครงข่ายบูรณาการการพัฒนาโครงการร่วมกัน รวม 233,799 ล้านบาท ได้แก่ 1 .โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร วงเงิน 30,456 ล้านบาท เดิมกรมทางหลวง (ทล.) ได้เคยศึกษาออกแบบเป็นทางหลวงแนวใหม่สายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว นั้นให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้ดำเนินโครงการเป็นรูปแบบทางพิเศษเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง


2.โครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 305 (ปทุมธานี – รังสิต – องครักษ์) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร วงเงิน38,557 ล้านบาทที่ ทล. ได้ศึกษาออกแบบไว้ ให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการเป็นโครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา – ปทุมธานี

3.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายทางยกระดับศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร วงเงิน 43,186 ล้านบาท ที่ ทล. ได้ศึกษาออกแบบไว้ ให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการเป็นทางพิเศษ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


4.โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วงจังหวัดสมุทรสาคร – สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ) ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร วงเงิน 96,600 ล้านบาท ที่กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ศึกษาและออกแบบไว้นั้น รวมทั้งได้เสนอรายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการและเตรียมนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านใต้ และให้ ทช. เป็นผู้ดำเนินโครงการถนนโครงข่ายรองที่เชื่อมต่อช่วงถนน จาก ทล.3 บรรจบ ทล.34 ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

5.โครงการสะพานเชื่อมเกาะสมุย จากอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร วงเงินโครงการ 25,000 ล้านบาท ให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินโครงการสำหรับการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและโครงข่ายทางถนนร่วมกันระหว่าง ทล. ทช. และ กทพ. ในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินงาน สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น นับเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

"การดำเนินงานโดยกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการดำเนินการ ทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการใช้เส้นทาง มีโครงการ แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ขณะการทางพเศษแห่งประเทศไทยมีความคล่องตัวในการระดมเงินทุนในการทำโครงการ ทั้งแบบPPP และหรือการกู้ในรูปในหลายรูปแบบ ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้สามารถทำได้ง่ายกว่า ซึ่งทั้งกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทรอเพียงเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งมีข้อจำกัด


วันนี้ เรานำร่องจาก3 หน่วยงานก่อน ต่อไปจะให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)ลงนามเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ"รมว.คมนาคมชี้แจงถึงความจำเป็น และข้อจำกัดที่เกิดขึ้น จึงนำมาสู่แนวคิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน


โดยนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ)กล่าวว่า กทพ.มีความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายของรมว.คมนาคม โดยเบื้องต้นจะนำผลศึกษามารีวิว เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งบางสายอาจจะไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ เพราะเคยมีการศึกษามาแล้ว และจากนโยบายเชื่อว่าประชาชนจะได้รับความสะดวกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น. ที่เกิดจากการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่าย


จึงนำร่องจาก 5 โครงการข้างต้น โดยเฉพาะโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายทางยกระดับศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,

โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ,โครงการสะพานเชื่อมเกาะสมุย จากอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น จะต้องดำเนินการโดยด่วน เพื่อบรรเทาการจราจรของประชาชน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เยี่ยมชม ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ กทพ. (Expressway Traffic Management Center: ETM) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์บริหารจัดการแบบ Single Command เพื่อให้เกิดการสั่งการชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการจราจรในโครงข่ายคมนาคมทางถนนของประเทศ
Commentaires


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page