top of page

#พิธามั่นใจ!!! "มีเสียง สว.สนับสนุนมากพอที่จะทำให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับ!!!#พิธาลิ้มเจริญรัตน์

การเมือง

"ผมมั่นใจ มีเสียงสว.สนับสนุนมากพอ ที่จะทำให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับ!!! #พิธา ยืนยันในวันพา สส.ของพรรค 151 คน รายงานตัวที่สภา!!!27มิย.66

#เขาเชื่อ สว.หลายท่าน ยึดมั่นในหลักการเดิม เมื่อปี2562 ว่า ถ้าใครสามารถรวบรวมเสียง สส.ได้เกิน 251 เสียง สว.ก็พร้อมสนับสนุน!!! #เขามั่นใจ สว.ส่วนมาก แม้หลายท่านไม่มีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์ หรือแสดงจุดยืนสู่สาธารณะ แต่หลายท่านมันคงในหลักการ!!!


27 มิถุนายน2566 ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ และพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ก็เลือกที่จะใช้วันนี้พาสส.ทั้ง 151 คนรายงานตัวพร้อมกัน!!!!คลิกชม


Commentaires


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page