top of page

พีทีที สเตชั่น เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย มอบไข่ไก่ฟรีจำนวน 1 แพ็ก

เมื่อเติมน้ำมันที่ พีทีที สเตชั่น ในกรุงเทพฯ ครบ 300 บาท 17 – 19 มีนาคมนี้


นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และ นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน และ นายณัฐพล ชูจิตารมย์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมสานต่อโครงการพื้นที่ปันสุขเพื่อชุมชน เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย พร้อมช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้จำนวน 300 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ที่ พีทีที สเตชั่น รับไข่ไก่ฟรี 1 แพ็ก (จำนวน 4 ฟอง) เฉพาะ พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมรายการจำนวน 189 สถานี ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2566

นายพิมาน กล่าวว่า เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการพื้นที่ปันสุขเพื่อชุมชน ที่ OR ได้ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรไทยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยการรับซื้อและช่วยกระจายสินค้าทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องไปทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าสินค้าทางการเกษตรในประเทศไทยมีจำนวนมากหลากหลายประเภท ทั้งสำหรับบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก ซึ่งพบว่า หลายครั้งสินค้าสำหรับบริโภคภายในประเทศประสบปัญหาการกระจายสินค้าสู่ตลาดผู้บริโภค มีสินค้าปริมาณมากในตลาดแต่สร้างรายได้น้อยในช่วงผลผลิตล้นตลาด ดังนั้น เพื่อเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย OR จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการกระจายผลผลิตให้กับเกษตรกร เพื่อเร่งระบายสินค้าช่วยเหลือเกษตรกรสนองนโยบายภาครัฐ ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคได้อีกช่องทางหนึ่ง

การร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทำให้ OR ทราบถึงปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งไข่ไก่มีปริมาณมาก โดย OR ได้รับซื้อไข่ไก่จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่กว่า 270,000 ฟอง เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ และเพื่อช่วยเติมเต็มรอยยิ้มให้กับเกษตรกรไทยผู้เลี้ยงไก่ให้สามารถนำผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page