top of page

พีทีที สเตชั่น เปิดพื้นที่ปันสุข เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย แจกฟรี! กระเทียม หรือ หัวหอม


พีทีที สเตชั่น เปิดพื้นที่ปันสุข เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย แจกฟรี! กระเทียม หรือ หัวหอม จำนวน 1 ถุง เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 300 บาท ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน นี้

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทวงพาณิชย์ และนายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ร่วมจับมือสานต่อกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย รับซื้อพืชหัว 3 ชนิด จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชหัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การโควิด-19 เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยระบายผลผลิตผ่านโครงการพื้นที่ปันสุข สำหรับผู้เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 300 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับฟรี กระเทียม หรือ หอมแดง หรือ หอมหัวใหญ่ จำนวน 1 ถุง ที่ พีทีที สเตชั่น เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2565 นี้

นายบุญมา เปิดเผยว่า โครงการ พีทีที สเตชั่น พื้นที่ปันสุข เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยครั้งนี้ โออาร์ ได้ร่วมมือกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยโดยการรับซื้อพืชหัว 3 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หอมแดง และหอมหัวใหญ่ และนำมามอบให้กับลูกค้าที่เติมน้ำมันที่ พีทีที สเตชั่น เพื่อเร่งระบายผลผลิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการระบายผลผลิตออกสู่ตลาด และเสถียรภาพทางด้านราคาของผลผลิตโดย โออาร์ รับซื้อพืชหัวตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการค้าภายในทั้งสิ้น 105,690 ถุง น้ำหนักประมาณ 13,707 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท ซึ่งกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยใน พีทีที สเตชั่น ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรให้กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้ง แต่ยังเป็นการเติมเต็มรอยยิ้มและส่งต่อความสุขให้กับผู้คนที่มาใช้บริการที่ พีทีที สเตชั่นอีกด้วย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1365 Contact Center และตรวจสอบรายชื่อพีทีที สเตชั่น ที่เข้าร่วมรายการได้ที่ www.pttor.com

​ ทั้งนี้ ตลอดโครงการพื้นที่ปันสุข โออาร์ ได้เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามพันธกิจหลักขององค์กรที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมสร้างความเติบโตและกระจายรายได้สู่สังคม เพื่อเป็นการเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน ซึ่งเป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจของโออาร์ อีกทั้งยังพร้อมผลักดันให้ พีทีที สเตชั่น เป็น Living Community หรือศูนย์กลางที่จะร่วมเติมเต็มทุกความสุข และเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชนอย่างยั่งยืน​

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page