top of page

#พีระพันธ์ ย้ำกลางสภา "พลังงานยุคผม เน้นความเป็นธรรมมากกว่าการมุ่งแต่เรื่องธุรกิจพลังงานดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page