top of page

ฟัง "ปลัดกฤษฎา"เล่าบทบาทกระทรวงการคลังในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรมว.คลังเอเปค
บทบาทของกระทรวงการคลังในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page