S__5062658.jpg

ฟัง "ปลัดกฤษฎา"เล่าบทบาทกระทรวงการคลังในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรมว.คลังเอเปค
บทบาทของกระทรวงการคลังในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand