top of page

ฟัง" 2 เลขา"มือเศรษฐกิจ กับ 2 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย!!!

CLOSE-UP FORUM
กล่าวในการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประจำเดือนสิงหาคม 2565 (คลิกฟัง)

"ดวงใจ อัศวจินตจิตร์" เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยืนยันไทยจะเป็นเจ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV ประเภทพวงมาลัยขวา ส่วนจีน จะเป็นเจ้าตลาดEV พวงมาลัยซ้าย

กล่าวในการแถลงข่าว ภายหลังประชุมคณะกรรมการบีโอไอ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประจำเดือนสิงหาคม2565(คลิกฟังรายละเอีด)


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page