top of page

มองแนวคิด"ทักษิณ ชินวัตร"ผ่านคำพูด "สุธรรม แสงประทุม"-ต้นไม้ต้องรดทีราก จึงจะเติบโตและแข็งแรง

“นโยบายกองทุนหมู่บ้านนี้สำคัญ หัวใจของนโยบายนี้คือ เอาทุนกลับไปให้คนที่ต้องการที่สุดคือคนจน และให้ทุนไปถึงเขาตรงที่สุดไม่ผ่านใคร คือลงไปที่หมู่บ้าน 7 หมื่นแห่ง เขาจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ” .

สุธรรม แสงประทุม ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนผลงานและนโยบาย พรรคเพื่อไทย ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย และอดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช กล่าวในกิจกรรม ครอบครัวเพื่อไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ‘ครอบครัวเพื่อไทย แหลงจริง ทำได้ คนใต้หรอยแรง’ วันที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) ว่าประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 40 ในโชคร้ายคือวิกฤตเศรษฐกิจ แต่มีโชคดี คือ มีการร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งนำเจตนารมณ์ประชาธิปไตยจากเหตุการณ์ 14ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519, ตลอดจนเหตุการณ์พฤษภาคม 2553 เข้าไปบรรจุไว้โดยฟังเสียงประชาชน เป็นการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยโดยสันติที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่ มีการจัดความสัมพันธ์อำนาจของประชาชนกับข้าราชการประจำ สภาผู้แทนราษฎรมีความแข็งแรงพอจะขับเคลื่อนงานประเทศผ่านข้าราชการประจำเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา.

พรรคไทยรักไทย ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยการระดมผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาอาชีพหลากหลาย เดินสายปักธงตั้งแต่เหนือสุดเชียงรายไปนราธิวาสใต้สุด รับฟังปัญหามาวิเคราะห์กลั่นกรองจนได้นโยบาย 11 ด้านหรือ 11 วาระแห่งชาติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรค และถอดบทเรียนออกมาเป็นนโยบายสงคราม 3 ด้านคือ สงครามกับความยากจน สงครามกับยาเสพติด และสงครามปราบทุจริตคอร์รัปชั่น

.

นโยบายที่โดดเด่นที่สุดนโยบายหนึ่งคือ กองทุนหมู่บ้าน เพราะหัวใจของนโยบายนี้คือเอาทุนกลับไปให้คนที่ต้องการที่สุดคือคนจน และให้ทุนไปถึงเขาตรงที่สุดไม่ผ่านใคร คือลงไปที่หมู่บ้าน 7 หมื่นแห่ง ไม่ต้องไปพึ่งเงินกู้นอกระบบ โอนวันนี้ถึงวันนี้ ผ่านไป 20 ปี นโยบายกองทุนหมู่บ้านในหลายหมื่นหมู่บ้าน เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ผลิดอกออกใบเป็นร่มเงาที่แข็งแรงให้คนในชุมชนมีอยู่มีกิน

.

นโยบายธนาคารประชาชน หรือเอสเอ็มอี ก็เป็นนโยบายที่เรารดน้ำต้นไม้ที่ราก ไม่ใช่รดที่ใบ เรารู้ว่าธนาคารพาณิชย์ ไม่กล้าปล่อยกู้ให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง อยากปล่อยกู้แต่กิจการใหญ่ที่มั่นคงหนี้ไม่เสีย ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นลำบาก จึงรู้ว่าต้องจับคู่ทุนกับคนที่ร้องขอ ท่านจึงจัดให้ทุนได้เจอกับคนจน และผลักด้านสร้างวิสาหกิจชุมชนจำนวนมาก คือทำครบวงจรตั้งแต่ รับฟัง วางกระบวนการแก้ปัญหา เอาความรู้การตลาดใส่ เอาเทคโนโลยีใส่ เพื่อนำผลผลิตออกสู่ตลาด

.

“ดังนั้น แนวทางการทำงานของพรรคไทยรักไทยเมื่อปี 2544 จึงเป็นปีเริ่มต้นแห่งการขับเคลื่อนชัยชนะ ผลักดันนโยบายเพื่อประชาชน เจตนารมณ์ดังกล่าวสืบสานมายังพรรคเพื่อไทยในวันนี้ เราจึงรู้ว่า ปัญหาของประเทศอยู่ที่ตรงไหน คนกลุ่มไหนมีปัญหาอย่างไร คนกลุ่มไหนที่เราต้องพยุงเขาให้ลุกขึ้นได้ก่อน เราต้องสร้างรากหญ้าของเราให้เป็นกระดูกที่แข็งแรงยืนตัวตรง เราคิดแก้ปัญหาได้ แก้ปัญหาเป็น เราพร้อมแก้ทุกข์ให้พี่น้องประชาชนแล้ว” สุธรรม กล่าว

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page