top of page

มุมมอง"ปริญญ์ พานิชภักดิ์"เสนอแนวคิดฝ่าวิกฤติประเทศไทย!!์ประเทศไทยวิกฤติมากในตอนนี้ ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทที่จะช่วยพาให้ประเทศฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ขอมีข้อเสนอถึงท่านนายกฯ และ ศบค. ดังนี้

1. เร่งการตรวจหาเชื้อเชิงรุก/คัดกรอง โดยเฉพาะการเปิดให้มีการนําเข้า แอนติเจ้น เทส คิต Antigent Test Kits ได้มากกว่านี้อย่างเร่งด่วน ขอให้ อย เร่งรัดการอนุมัติ เพราะยิ่งมีเข้ามามาก ราคาจะถูกลง และควรถูกลงกว่าตอนนี้เยอะ + ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกกว่านี้ แจกฟรีถึงบ้าน! รัฐมีงบ อย่าเขียม (ไม่ต้องไปถึงขั้นตัดงบกลาโหมเพิ่มด้วย แต่การชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำควรทํา) 2. มีหลายสถานที่ทั้งของราชการ (เช่นโรงเรียนแพทย์ / สถานที่ของกองทัพ) และเอกชนที่ปรับมาเป็นศูนย์พักพิงแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากชุมชนแออัด (พวกเขาไม่ควรถูกทอดทิ้งให้นอนใต้ทางด่วน/ริมถนน) และมีมาตรการดูแลแนะนำเชิงรุกก่อนส่งต่อถึงแพทย์/พยาบาล ยา Favipiravir และ Remdesivir ต้องจัดหาให้พอ ไม่ควรมีคอขวดในการนําเข้าแบบที่เราเจออยู่ และควรสนับสนุน/เปิดเสรีให้ผลิตได้ในประเทศไทย 3. ปลดล็อกการจัดซื้อวัคซีนให้มีความคล่องตัว ทันท่วงทีและโปร่งใสมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดหาวัคซีน mRNA และ วัคซีนเทคโนโลยีใหม่เช่น Novavax ให้บุคลากรทางการแพทย์/ทัพหน้าและประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้ม & สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนใบยา Baiya Phytopharm Co., Ltd. ของเภสัชฯจุฬาที่เป็นหนึ่งในความหวังสกัดเชื้อกลายพันธุ์อย่างปลอดภัย 4. ปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารให้ชัดเจนและประชาชนเข้าถึงง่าย เช่นองค์ความรู้ด้านการกักตัว/รักษาเองอยู่กับบ้าน คิวฉีดวัคซีน (ความเป็นธรรม?! ระบบมีปัญหาไม่บูรณาการทําให้บางคนที่ฉีดครบสองเข็มแต่ไม่ใช่ทัพหน้าได้รับการเรียกตัวไปฉีดเข็มสามเพราะก่อนหน้านี้ไปลงทะเบียนเผื่อไว้หลายที่) 5. เยียวยากลุ่มธุรกิจที่ให้ความร่วมมือปิดกิจการ (ธุรกิจฟิตเนส ร้านอาหาร อีเว้น นักดนตรี ผับ บาร์ อาชีพอิสระ) โดนกระทบโดยตรงมาตลอดให้ตรงจุด & ขนาดการเยียวยาที่เหมาะสม/ทันท่วงที จัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน/กระแสเงินสด 0% และพักหนี้ทั้งต้นและดอกอย่างจริงจัง (คลัง/ธปท.ต้องสั่งแบงค์ทั้งของรัฐและเอกชน) + งบฟื้นฟูต้องใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต productivity เช่นเทรนคนผ่านออนไลน์เพิ่มแรงงานฝีมือ ไม่ใช่แค่แจกเงิน (โครงการ Gen Z CEO ที่ท่านรองนายกฯ จุรินทร์ทํามา & โครงการ เรียนจบพบงาน คือตัวอย่างที่นายกฯควรสนับสนุนและขยายผล 6. ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่รัฐวิสาหกิจของรัฐที่ให้การบริการด้านการประปาและไฟฟ้าจะมาทำกำไร ประชาชนยอมหยุดอยู่บ้านเพื้อหยุดเชื้อ การประปาและการไฟฟ้าต้องยอมแบกภาระขาดทุนเพื่อลดค่านํ้าค่าไฟอย่างจริงจังมากกว่านี้ รวมถึงบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมต้องปรับลดค่าอินเตอร์เน็ตสนับสนุนการทํางานจากที่บ้าน #WFH ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนด้วยได้ ลดภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมทุกชนิดของภาครัฐที่สามารถทำได้ ต้องทําให้ได้

หมายเหตุ : นับเป็นมุมมองที่ก่อประโยชน์ โดยเขาระบุว่า ประเทศไทยวิกฤติมากในตอนนี้ ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทที่จะช่วยพาให้ประเทศฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ เราพยายามทําในส่วนของเรา หน้าที่เราให้ดีที่สุด ท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์&ประธานมูลนิธิเสนีย์ ปราโมช จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda นํารัฐมนตรีของพรรค ปล่อยคาราวานรถ “ถุงนํ้าใจ ปชป ส่งผู้รอเตียง” ส่งอาหารตรงถึงบ้าน กทม/ปริมณฑล และทางภาคใต้เราก็ทําเช่นเดียวกัน!

นอกจากที่เราได้ช่วยจัดหาเตียง/ประสานงานไปให้มากกว่า 1,600 เตียง


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page