top of page

ยกที่ 1 "อุ๊งอิ๊ง"นวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมการเมืองใหม่!


แพทองธาร ชินวัตร (Ing Shinawatra) ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปในหัวข้อ “คิด-เปลี่ยน-โลก สร้างโลกที่ดีกว่าและแก้ปัญหาด้วยความคิดเชิงนวัตกรรม” บรรยายโดยชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ผู้ก่อตั้งบริษัท Fire One One และที่ปรึกษาด้าน Business Transformation เพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ‘กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม’ (Innovative Thinking) สำหรับนำไปปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรค รวมทั้งกรรมการบริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกพรรคเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

.

แพทองธาร กล่าวว่า หัวใจของกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) เริ่มต้นที่การเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง เข้าใจมนุษย์ เข้าใจคน เพื่อเรียนรู้ปัญหา ให้ถึงแก่น จนได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหา (Solution) โดยมองว่าพรรคเพื่อไทย สามารถนำเอากระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม มาสร้าง ‘นวัตกรรมทางการเมือง’ (Political Innovation) ผ่าน ส.ส. และสมาชิกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้


ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยซึ่งมีรากจากพรรคไทยรักไทย ได้ใช้วิธีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาเพื่อให้เข้าใจปัญหา จนนำมาสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้สำเร็จผ่านหลากหลายนโยบาย เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค รวมถึงกองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พรรคการเมืองจึงต้องมีการปรับวิธีการเก็บข้อมูล ที่ต้องมาจากประชาชนและการรับฟังเพื่อเข้าใจปัญหาที่แท้จริง นำมาผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี ผ่านวิธี DIKW รวม 4 ขั้นตอนได้แก่ .

1.D : Data จัดเก็บข้อมูลดิบ

2. I : Information ประมวลผลออกมาข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

3. K : Knowledge สร้างองค์ความรู้จากข้อมูล

4. W : Wisdom ใช้ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหา

.

เมื่อผ่านกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน จะได้มาซึ่ง ‘สมมติฐาน’ (Hypothesis) แล้วจึงนำมาสร้างวิธีการแก้ปัญหา (Solution) ออกมาเป็นนโยบายใหม่ๆ ต่อไป

.

“พรรคเพื่อไทยสานต่อแนวคิดการลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนทั่วประเทศของพรรคไทยรักไทย ก่อนนำเสนอเป็นนโยบาย ซึ่งในขณะนี้ ในบริบทที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่เรายังไม่เปลี่ยนคือ การรับฟังและการค้นหา รากของปัญหาที่แท้จริง เป็นกระบวนการคิดใหม่ที่พรรคการเมืองควรเพิ่มเสริมเข้าไปเพื่อตอบสนองสนองสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศ”

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page