top of page

ยกระดับมาตรฐานรุกขกรผ่านการอบรมระดับสูง พร้อมการแข่งขันปีนต้นไม้

ชุมชน

วันที่ 17 ธ.ค. 66 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลักดันมาตรฐานอาชีพรุกขกร ผ่านการจัดอบรมรุกขกรระดับสูงระดับประเทศ ด้วยการแข่งขัน Thailand Tree Climbing Championship 2023 ในเทศกาลต้นไม้ใหญ่ ปี 2566 ณ บริเวณเวทีกลาง สวนป่าเบญจกิติ โอกาสนี้ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev) กรมป่าไม้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ สำนักสิ่งแวดล้อม เขตคลองเตย คณะกรรมการนักแข่งปีนป่ายต้นไม้นานาชาติ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครยินดีให้ความร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลต้นไม้ในเมือง ที่ผ่านมามีการร้องเรียนเรื่องต้นไม้ค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะการตัดต้นไม้ในพื้นที่สำนักงานเขตต่าง ๆ การให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและความร่วมมือของเครื่อข่ายต้นไม้ในเมือง ช่วยทำให้การตัดต้นไม้และการล้อมย้ายต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ดีขึ้นเป็นลำดับ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถ้าได้รับความร่วมมือและความรู้ในเรื่องการตัดแต่งต้นไม้หรือการล้อมย้ายต้นไม้ จะเป็นประโยชน์ทำให้กรุงเทพมหานครสามารถอยู่ร่วมกับต้นไม้ได้ ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและร่มรื่นจากต้นไม้

รองปลัดฯ ชาตรี กล่าวด้วยว่า สำหรับปีนี้องค์กรเครือข่ายพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ได้สานต่อการแข่งขันปีนต้นไม้ชิงแชมป์ประเทศไทยแบบรุกขกร ซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี 2562 โดยการจัดโครงการอบรมรุกขกรขั้นสูงผ่านการฝึกเชิงปฏิบัติการ มีการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ถูกต้องเกี่ยวกับต้นไม้ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ต่อชีวิตคนเมืองในทุก ๆ ปี ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมฝึกอบรมและแข่งขันปีนต้นไม้เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมรุกขกรของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต และสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ทยอยขึ้นทะเบียนวิชาชีพ รวมถึงมีการอบรมอาสาสมัครเก็บข้อมูลต้นไม้บนทางเท้าและสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกด้วย ชีวิตคมเมืองจะอยู่โดยขาดต้นไม้ไม่ได้ ต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ สร้างความสดชื่น และช่วยดักจับฝุ่น PM2.5 ขอขอบคุณเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ช่วยทำฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อการบริหารจัดการ รวมถึงการปรับปรุงทางเท้าต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page