top of page

รฟท.เร่งดำเนินการขอขยายเขตไฟฟ้าและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณริมทางเดินและถนนของสถานีกลางฯ

คาดพร้อมเปิดใช้บริการภายใน 1 สัปดาห์

คมนาคม-ขนส่ง

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขอขยายเขตไฟฟ้าและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณริมทางเดินและถนน รอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยเฉพาะบริเวณจุดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าว คาดพร้อมเปิดใช้ได้ภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่มีนโยบายให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน มาพัฒนาการให้บริการรถไฟอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ


ขณะเดียวกัน ภาพรวมการให้บริการภายในสถานี การรถไฟฯ ได้ดำเนินการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม อาทิ เก้าอี้พักคอยของผู้โดยสาร ป้ายบอกทางบริเวณจุดต่าง ๆ และมีกล้องวงจรปิดติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ที่เชื่อมต่อกับหน่วยรักษาความปลอดภัยมากกว่า 1,100 ตัว

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้ดำเนินการประสานงานเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการกำหนดจุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารของรถโดยสารสาธารณะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ประกอบด้วย รถโดยสารประจำทาง 3 เส้นทาง คือ 1. รถเมล์สาย 3 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์- คลองสาน 2.สาย 49 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์- หัวลำโพง 3.สาย 67 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์- อู่สาธุประดิษฐ์ อยู่บริเวณประตู 10 และรถ Shuttle Bus สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) อยู่บริเวณประตู 12 ส่วนรถแท็กซี่ กำหนดจุดจอดบริเวณประตู 5 รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าที่ลงไปควบคุมดูแล และขอความร่วมมือให้รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มารับ-ส่งผู้โดยสารเป็นการชั่วคราวให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก และกฎระเบียบข้อกำหนดในการใช้พื้นที่ของการรถไฟฯ เกี่ยวกับการคิดอัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรม โดยให้จัดทำป้ายแสดงราคาค่าโดยสารที่ชัดเจน


ท้ายนี้ การรถไฟฯ ขอขอบคุณทุกๆ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งการรถไฟฯ จะนำข้อมูลเหล่านี้ มาพัฒนาปรับปรุงการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทยทุกคนต่อไป และต้องขออภัยผู้โดยสารในความไม่สะดวกจากเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้น

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page