top of page

รฟท.และสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่

ตรวจสุขภาพให้พี่น้องประชาชนและคนรถไฟที่แก่งคอย

(10 ตุลาคม 2566) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ Doctor Train ครั้งที่ 4 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ สจล. และคณะผู้บริหารการรถไฟฯ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ Doctor Train ณ โรงรถจักรแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพและส่งเสริมให้ทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟฯ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 10- 11 ตุลาคมนี้ การรถไฟฯ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ Doctor Train ครั้งที่ 4 โดยมีทีมอาจารย์แพทย์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา พร้อมด้วยทีมนักศึกษาแพทย์จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และคณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยคัดกรองโรคต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชน พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ และครอบครัว ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีการให้บริการตรวจโรคหัวใจ บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจอัลตราซาวนด์หัวใจ (ECHO) ตรวจโรคปอด ภูมิแพ้ ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ซึ่งหากมีการตรวจพบโรคทางทีมแพทย์จะส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลที่มีความร่วมมือเพื่อทำการรักษาต่อทันที นอกจากนี้ ยังมีระบบการติดตามอาการ และในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบการติดตามอาการผ่านทาง chatbot จากทีมแพทย์ที่มีความชำนาญอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ Doctor Train นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่การรถไฟฯ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญ ดูแลใส่ใจพนักงานและสังคม ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเชิญชวนให้พนักงานของการรถไฟฯ ครอบครัว และประชาชน ให้หันมาใส่ใจสุขภาพเข้ารับการตรวจวินิจฉัย คัดกรอง เพื่อค้นหาโรค ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพและคุณภาพชีวิตในการทำงานของทุกคน เพิ่มโอกาสในการตรวจรักษาและลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่เกิดจากการเป็นโรคร้ายแรง โดยการรถไฟฯได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ สจล. เห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน และคนรถไฟที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสในการเข้ารับการรักษาอย่างทั่วถึง จึงได้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางรถไฟฯเพื่อดำเนินการออกตรวจรักษาและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นายเอกรัชฯ เสริมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฯ การรถไฟฯ และ สจล. ได้นำคณะแพทย์ลงพื้นที่ออกตรวจคัดกรองโรคอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคต่าง ๆ ภาคใต้ที่จังหวัดชุมพร ภาคเหนือที่จังหวัดลำปาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ลูกจ้างของการรถไฟฯ และครอบครัว รวมทั้ง ประชาชนทั่วไปที่อยู่ห่างไกล สามารถเพิ่มโอกาสให้กับประชาชน พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ และครอบครัว เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้กว่า 1,500 คน อีกทั้ง มีการติดตามการรักษาจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 50 ราย โดยในครั้งนี้มีผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมใช้บริการตรวจสุขภาพกว่า 350 ราย ซึ่งเมื่อมีการตรวจพบโรคกลุ่มเสี่ยง คณะแพทย์จะดำเนินการส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความร่วมมือเพื่อทำการรักษาต่อทันที และมีการติดตามการรักษาทุก ๆ 3 เดือน โดยในอนาคต ระบบการติดตามอาการผ่านทาง chatbot จากทีมแพทย์ที่มีความชำนาญ จะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ในรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำให้เกิดทางเลือกในการรักษา สนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ ตลอดจนสามารถเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้อย่างสะดวก สามารถติดตามดูแลรักษา สอบถามปัญหา และนัดหมายเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยกับคลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก

ท้ายนี้ การรถไฟฯ ขอส่งมอบความห่วงใย และมุ่งหวังที่จะร่วมส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ และครอบครัว เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการรักษา ดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีได้อย่างทัดเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาคุณภาพของคนและงาน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page